28.09.2016/20:33

Cudzoziemcy kupują coraz więcej w polskich sklepach

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców przekraczających polski odcinek zewnętrznej lądowej granicy Unii Europejskiej w II kwartale 2016 r. ukształtowała się na poziomie ok. 2,5 mld zł. Wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemców we wspomnianym okresie były wyższe, zarówno w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., jak i w stosunku do poprzedniego kwartału odpowiednio o 7,2% i o 19,5%.

W II kwartale 2016 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 72,8 mln, z tego 44,7 mln dotyczyło cudzoziemców (61,4% ogółem) oraz 28,1 mln Polaków (38,6%). Około 75,9% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 12,5% zewnętrznej granicy lądowej UE, 10,9% granicy na lotniskach i 0,7% morskiej.

Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (46,6% ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w II kwartale 2016 r.), następnie granicę z Czechami (23,9%), Słowacją (12,2%), Ukrainą (9,1%), Litwą (3,2%), Białorusią (2,9%) i Rosją (2,1%).

Liczba odpraw na zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej na terenie Polski w II kwartale 2016 r., według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, była o 9,3% większa w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 7,6% większa niż w analogicznym okresie 2015 r. Cudzoziemców odprawiono więcej niż w I kwartale 2016 r. i więcej niż przed rokiem odpowiednio o 9,3% i o 10,3%, natomiast Polaków odprawiono więcej niż w poprzednim kwartale o 9,5%, lecz mniej niż w II kwartale 2015 r. – o 4,0%.

Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy (97,5%), na granicy z Rosją – obywatele Rosji (91,8%), a na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (87,4%).

Wydatki cudzoziemców w Polsce

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) ukształtowała się w I półroczu 2016 r. na poziomie 19,1 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez Polaków (rezydentów) w tym okresie – 8,4 mld zł. Było to odpowiednio o 4,5% i 2,6% więcej niż przed rokiem.

W II kwartale 2016 r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 10,4 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski – 4,6 mld zł i były wyższe niż w analogicznym okresie 2015 r. odpowiednio o 5,1% i 1,0%. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki cudzoziemców były wyższe o 18,7%, a Polaków o 20,8% wyższe.

Z ogółu wydatków cudzoziemców 62,7% przypadło na osoby przekraczające wewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, 23,8% – zewnętrzną granicę lądową UE, 12,6% granicę na lotniskach i 0,8% morską. W przypadku wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski analogiczna struktura kształtowała się następująco: 60,9%, 4,1%, 32,7% i 2,3%.

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • Tomek1234 31.12.2018

    Dlaczego piszecie polskiesklepy a zdjecie jest niemieckiego Lidla

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.