31.03.2017/17:00

Dino Polska - strategia rozwoju spółki na najbliższe lata

Strategia Grupy Dino zakłada dalszy wzrost poprzez skoncentrowanie się na trzech kluczowych obszarach kontynuacja szybkiego organicznego wzrostu liczby sklepów, kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL) oraz konsekwentna poprawa rentowności. Zarząd spółki Dino Polska zamierza realizować strategię wzrostu poprzez dalsze wykorzystywanie mocnych stron Grupy Dino i jej przewag konkurencyjnych.

Sieć Dino chce kontynuować szybki wzrost organiczny sklepów. Na podstawie wewnętrznej analizy przeprowadzonej przez zarząd i biorąc pod uwagę raport analityczny Rolanda Bergera opisujący główne czynniki wpływające na rozwój polskiego rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi, przegląd planów otwierania nowych sklepów oraz procedur Grupy Dino dokonany przez Roland Berger oraz innych badań rynku, zarząd planuje przekroczyć liczbę 1200 otwartych sklepów do końca 2020 roku.

Zarząd jest zdania, że potencjał rynku polskiego pozwala na funkcjonowanie co najmniej 2700 sklepów Grupy Dino. To oszacowanie opiera się na przeanalizowaniu przez zarząd aktualnego otoczenia konkurencyjnego i gęstości pokrycia sklepami konkurentów każdego z regionów Polski.

Grupa Dino zamierza kontynuować strategię utrzymania własności większości nieruchomości, na których zlokalizowane są sklepy, i wykorzystywać możliwości organicznego rozwoju sieci w obecnej formie poprzez zwiększanie zagęszczenia sklepów na obecnych obszarach działalności i stopniową ekspansję na północne i wschodnie regiony Polski.

W ciągu następnych kilku lat Grupa Dino zamierza dokonać dodatkowych inwestycji wspierających otwieranie nowych sklepów, w tym:

  • poszerzyć obecny dział ekspansji Grupy Dino odpowiedzialny za proces wyszukiwania lokalizacji i otwierania nowych sklepów;
  • regularnie nabywać nowe nieruchomości, na których mają być zlokalizowane sklepy w obecnych i nowych regionach;
  • zbudować czwarte centrum dystrybucyjne, którego otwarcie jest planowane przed końcem 2018 roku;
  • do końca 2020 roku zmodernizować istniejący zakład mięsny prowadzony przez Agro-Rydzynę i zbudować drugi zakład mięsny w nowej lokalizacji;

Na 31 grudnia 2016 r. Grupa Dino miała zabezpieczonych 338 lokalizacji pod dalszy rozwój sieci sklepów, w tym 90 nabytych gruntów (z czego na 40 toczyły się prace w związku z budową sklepów) oraz 248 podpisanych umów przedwstępnych dotyczących nabycia gruntów.

Grupa Dino szacuje, że o ile nie będą miały miejsca niekorzystne zmiany regulacyjne dotyczące budowy nowych sklepów, łączna kwota nakładów inwestycyjnych na jeden własny sklep, z uwzględnieniem kosztu gruntu, budowy, prac wykończeniowych i wyposażenia sklepu, utrzyma się w ciągu najbliższych kilku lat na poziomie zbliżonym do 2,4 mln zł w porównaniu z ok. 0,8 mln zł, które – według szacunków zarządu – byłyby wymagane na samą zewnętrzną i wewnętrzną adaptację, wykończenie oraz wyposażenie sklepu przy założeniu, że nowa lokalizacja byłaby wynajęta. Przewidywany łączny koszt rozwoju infrastruktury centrów dystrybucyjnych do poniesienia w latach 2017-2019 wynosi ok. 140 mln zł. Na rozwój ten składać będzie się zarówno rozbudowa istniejących centrów dystrybucyjnych, dzięki czemu będą one mogły obsługiwać łącznie 900-1100 sklepów, w zależności od poziomu sprzedaży sklepu, jak i budowa nowych centrów dystrybucyjnych. Grupa Dino zakłada, że budowa jednego nowego centrum dystrybucyjnego, zdolnego obsłużyć ok. 300-400 sklepów, w zależności od poziomu sprzedaży sklepu, będzie kosztowała około 60 mln zł. Przewiduje się, że nakłady inwestycyjne na modernizację i rozbudowę zakładu mięsnego prowadzonego przez Agro-Rydzynę oraz zaplanowaną na lata 2018-2019 budowę nowego zakładu w innej lokalizacji sięgną ok. 110 mln zł.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.