24.04.2017/12:51

Firmom będzie łatwiej dochodzić odszkodowań za szkody wyrządzone zmową cenową czy nadużyciem pozycji dominującej

Sejm przyjął ustawę ułatwiającą dochodzenie odszkodowań za naruszenie prawa konkurencji (tzw. private enforcement). Dzięki nowemu prawu przedsiębiorcy będą mogli dochodzić roszczeń za szkodę wyrządzoną naruszeniem prawa konkurencji, takim jak kartele cenowe, porozumienia o podziale rynku czy praktyki nadużywania pozycji dominującej.

21 kwietnia 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Już obecnie możliwe jest dochodzenie odszkodowania za szkodę wyrządzoną naruszeniem prawa konkurencji, takim jak kartele cenowe, porozumienia o podziale rynku czy praktyki nadużywania pozycji dominującej, na ogólnych zasadach odpowiedzialności deliktowej, w praktyce jednak, głównie ze względu na trudności dowodowe, tego typu procesy są bardzo rzadkie, a jeszcze rzadziej udaje się powodom uzyskać odszkodowanie. Głównym celem nowej regulacji jest ułatwienie dochodzenia roszczeń przez wzmocnienie pozycji podmiotów, które zostały poszkodowane wskutek naruszenia prawa konkurencji.

Ustawa stanowi implementację Dyrektywy 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego.

Ustawa przewiduje szereg udogodnień w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszeń prawa konkurencji, w szczególności:

•   Domniemanie istnienia winy naruszyciela: poszkodowany nie będzie musiał wykazywać winy podmiotu, który naruszył prawo konkurencji. To naruszyciel, jeżeli chce się uwolnić od odpowiedzialności, może udowodnić, że nie ponosił winy. Od strony praktycznej, w razie stwierdzenia antykonkurencyjnego zachowania, np. w decyzji organu antymonopolowego, udowodnienie braku winy wydaje się być możliwością czysto teoretyczną.

•   Domniemanie, że naruszenie prawa konkurencji wyrządza szkodę: nie jest to równoznaczne z domniemaniem, że dany podmiot skarżący poniósł szkodę w związku z naruszeniem prawa konkurencji. Skarżący będzie musiał każdorazowo udowodnić, że jego szkoda jest wynikiem działań naruszyciela (związek przyczynowy). Naruszyciel będzie więc mógł uwolnić się od odpowiedzialności jeżeli udowodni, że nie doszło do powstania szkody u konkretnego skarżącego.

•   Jeżeli naruszenie skutkowało zawyżeniem ceny (tzw. domniemanie obciążeniowe) dla kontrahenta naruszyciela, który następnie towary te zbył (lub wykorzystał do produkcji towarów, które sprzedał), to domniemuje się, że szkoda została przeniesiona na kolejnego nabywcę (nabywcę pośredniego) – jest to domniemanie przeniesienie szkody (passing on defence). Na domniemanie przeniesienia szkody może powołać się wyłącznie nabywca pośredni.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.