30.08.2016/11:13

Jak podatek handlowy zmieni sprawozdania finansowe?

Jak zatem zaprezentować obciążenie podatkiem od sprzedaży detalicznej? Jako pomniejszenie przychodu ze sprzedaży czy może jako koszt? W naszej ocenie podatek handlowy powinien być prezentowany jako koszt podstawowej działalności operacyjnej jednostki. Wskazuje na to zapis MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, który pozwala prezentować w rachunku zysków i strat pozycje w kwotach netto tylko, gdy oddaje to treść ekonomiczną transakcji. Zwracamy przy tym uwagę na to, że MSR 18 Przychody mówi wprost, że przychód powinien być wyceniony w kwocie należnej od kupującego, a podatek handlowy nie umniejsza należności od klienta.
Ustawa o rachunkowości

Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy definiuje podatek dochodowy następująco: Dla celów Standardu pojęcie „podatek dochodowy” obejmuje podatki od dochodu obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jest to podatek dochodowy od osób prawnych) i poza tym terytorium. Definicja jest zatem zgodna z regulacjami międzynarodowymi – podatek dochodowy jest oparty na dochodzie, a więc kwocie netto, a nie na przychodzie, zatem podatek handlowy jej nie pełnia.

Musimy zatem postawić drugie pytanie: czy należy podatek od sprzedaży prezentować jako umniejszenie przychodu czy koszt? W naszej ocenie podatek handlowy powinien być traktowany analogicznie do podatku od nieruchomości czyli jako koszt podstawowej działalności. Art. 42 ustawy o rachunkowości mówi co prawda: Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem,  (…), jednakże podatku handlowego nie dolicza się do ceny tak jak VATu, zatem nie ma o co pomniejszać przychodu.

Podsumowując nasze rozważania, musimy zatem stwierdzić, że ujęcie podatku handlowego w sprawozdaniach finansowych spółek podlegających nowym przepisom nie będzie się różniło w zależności od zasad rachunkowości wykorzystywanych do sporządzania tych sprawozdań. Zarówno jednostki przygotowujące sprawozdania według MSSF, jak i według ustawy o rachunkowości, powinny obciążenie podatkiem zaprezentować w rachunku zysków i strat jako koszt podstawowej działalności. Alternatywne rozwiązania nie znajdują poparcia w regulacjach.

Autor: Grant Thornton International Ltd

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • Felix 31.08.2016

    Ale się uśmiałem - Polska demokratycznym Państwem prawa - od 9 miesięcy mamy przecież pełzającą pisowską dyktaturę.

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.