24.07.2014/22:17

Koniec kosztownego i uciążliwego metkowania

Odejście od obowiązku indywidualnego oznaczania towarów z pewnością ułatwi detalistom życie. I to właśnie planuje zrobić resort finansów. Zmiany mogą zacząć obowiązywać już po wakacjach.

13.06.2014_004Zgodnie z art. 12 ustawy o cenach z 5 lipca 2001 roku towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej oznacza się ceną w taki sposób, aby klient nie miał wątpliwości, ile kosztuje dany produkt. Przepisy precyzujące zasady metkowania określa rozporządzenie Ministra Finansów z 10 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen, według którego towar powinien być oznaczony metką z ceną bezpośrednio na opakowaniu.

Od tej zasady wprowadzono jednak kilka wyjątków dla:

- produktów o małych gabarytach;
- tzw. towarów masowych, czyli odmierzanych lub odważanych podczas sprzedaży w obecności kupującego;
- towarów żywnościowych, niepakowanych i sprzedawanych na sztuki;
- artykułów spożywczych, których termin przydatności do spożycia albo data minimalnej trwałości upłynie w ciągu najbliższej doby, licząc od momentu ich wystawienia na sprzedaż;
- towarów dystrybuowanych przez automaty vendingowe;
- produktów w cenie wyższej niż 5 zł.

Oczywiście nie oznacza to, że sprzedawca został zwolniony z obowiązku informowania o cenach powyższych produktów. Powinien on zadbać, by ceny pojawiły się na etykietach (przywieszkach) trwale złączonych z tymi towarami lub w cennikach albo katalogach, do których kupujący ma bezpośredni wgląd. Innymi słowy, obecnie tak naprawdę każdy produkt kosztujący powyżej 5 zł powinien mieć metkę, jeśli nie bezpośrednio nalepioną na opakowanie, to przynajmniej połączoną z produktem w inny sposób.

Inaczej w dużych sklepach

Ponieważ w dużych sklepach samoobsługowych oblepienie wszystkich towarów metkami byłoby fizycznie niewykonalne, równoznaczne ze spełnieniem wymogu informowania o cenie jest w ich przypadku oznaczenie towaru kodem kreskowym.
Muszą być przy tym jednak spełnione następujące warunki:
- towary nieoznaczone ceną zostaną opatrzone wywieszkami, na których znajdą się informacje wskazujące nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, a w przypadku towarów podobnych – nazwę producenta i inne informacje umożliwiające niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem;
- na każde rozpoczęte 400 mkw. powierzchni sprzedaży ma przypadać co najmniej jeden czytnik (nie uwzględniając skanerów zainstalowanych w kasach), który umożliwi odczytanie ceny na podstawie kodu kreskowego;
- masa lub objętość towaru nieoznaczonego ceną nie może przekraczać 5 kg lub 5 litrów;
- pracownicy obsługi wyodrębnionych stoisk lub działów zostaną zobowiązani do odczytu ceny towaru na podstawie kodu kreskowego na każde życzenie kupującego;
- cena towaru odczytana na podstawie kodu kreskowego nie będzie wyższa od ceny uwidocznionej na półce; na wyświetlaczu z czytnika będzie widoczna nazwa produktu, tak aby kupujący nie miał wątpliwości, że wyświetlona cena dotyczy konkretnego wyrobu.

Informacja o składzie

Oprócz ceny na produktach muszą być umieszczone inne informacje istotne z punktu widzenia klienta, takie jak skład czy metoda produkcji. W przypadku towarów sprzedawanych luzem, m.in. wędlin, ryb, pieczywa czy jaj, wymagane są także dodatkowe informacje, np. czy produkty zawierają alergeny. Dla wędlin na stoisku mięsnym powinien znajdować się wykaz składników, jakich użyto do wytworzenia konkretnych wyrobów. Ryby: żywe, świeże, schłodzone, mrożone, suszone, solone, wędzone oraz skorupiaki i mięczaki muszą być zaopatrzone w informacje o: handlowym oznaczeniu gatunku (polska i łacińska nazwa), metodzie produkcji (złowione w morzu, wodach śródlądowych lub wyhodowane), obszarze połowu (np. Morze Bałtyckie), a w przypadku wód śródlądowych i hodowli w oznakowaniu powinna się znaleźć nazwa państwa. W przypadku ryb w glazurze sprzedawca musi podać informację o jej ilościowej zawartości w produkcie. Pieczywo powinno być oznakowane w sposób umożliwiający zidentyfikowanie, z czego je wytworzono (np. bułka pszenna) i czy wypiek został przygotowywany z ciasta mrożonego. Brak tych informacji wyłożonych w miejscu sprzedaży uprawnia klienta do żądania ich uwidocznienia. Sprzedawca nie może podać jedynie nazwy wędliny i jej ceny, a z pewnością nie może zbywać klienta, twierdząc, że skład danego wyrobu znajdował się na opakowaniu zbiorczym, które zostało wyrzucone.

Co nas czeka?

W nadchodzącym czasie ustawa o cenach zostanie zastąpiona ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług. Komisja sejmowa zakończyła pracę nad ustawą o cenach, projekt trafił pod koniec maja do komisji senackiej. Jeśli ustawa zostanie ostatecznie przyjęta przez sejm, senat i podpisana przez prezydenta, może wejść w życie już po wakacjach. Na jakie zmiany powinni przygotować się przedsiębiorcy? Przede wszystkim uznano, że dotychczasowy sposób informowania o cenach, tj. naklejanie ich na poszczególne towary albo jednostkowe opakowania, jest uciążliwy i kosztowny, a w konsekwencji prowadzi do wzrostu cen. Poza tym mikroprzedsiębiorcy nie dysponują odpowiednimi systemami umożliwiającymi oznaczanie towarów kodami kreskowymi, co zwolniłoby ich z obowiązku metkowania. W związku z tym odstąpiono od wymogu indywidualnego oznaczania towarów, czyli metkowania, i poprzestano na uwidacznianiu cen. Jeśli wystawiona zostanie większa liczba produktów, cena będzie mogła znaleźć się tylko przy jednej sztuce identycznego towaru. Dodatkowo w projektowanej ustawie zaproponowano podniesienie maksymalnej wysokości kar pieniężnych za niewywiązywanie się z obowiązku informowania o cenach. W takim przypadku na przedsiębiorcę może zostać nałożona grzywna w wysokości do 20 000 zł, przy czym trzykrotne zaniechanie tego typu w ciągu roku może wiązać się z zapłaceniem nawet 40 000 zł.

101_separatorPIH: nowe regulacje nie są idealne

Proponowane kary są zdecydowanie za wysokie, a wręcz mordercze dla małych rodzinnych sklepów, bo uchybienia mogą wynikać nie ze złej woli, a po prostu z błędów ludzkich czy technicznych. Taki poziom kar jest nieproporcjonalny do przewinienia. Ustawa zakłada także, że w przypadku wątpliwości co do ceny produktu, konsument ma prawo żądać sprzedaży towaru po cenie dla niego korzystniejszej. Nie jest to rozwiązanie wymagane w każdej sytuacji, a do rozpatrzenia indywidualnie przez sąd. Niepokoi również zapis wymagający informowania o przyczynie obniżki ceny produktu. To zrozumiałe w przypadku wad towaru, jednak nie ma takiej potrzeby, gdy promocja wynika wyłącznie z polityki marketingowej firmy. Konieczność publikowania takiej informacji wymusza naruszenie tajemnicy handlowej.

101_separator

Zasady oznaczania towarów

W myśl § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług przeznaczonych do sprzedaży, z 10 czerwca 2002 roku, przedsiębiorca jest zobowiązany oznaczyć produkty wywieszkami zawierającymi nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar. W przypadku towarów podobnych, tzn. takich, które mają podobne, ale nieidentyczne parametry techniczno­‑użytkowe, na wywieszkach umieszcza się ponadto nazwę producenta i inne informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację ceny z towarem. Wywieszki muszą znajdować się bezpośrednio przy produktach lub w ich bliskości, by nie budziły wątpliwości kupujących, do czego się odnoszą.101_separator

Karolina Salińska, radca prawny
Agnieszka Grzesiek, radca prawny
Kancelaria Prawa Gospodarczego, www.kpgag.eu

Wiadomości Handlowe, Nr 6-7 (136) Czerwiec - Lipiec 2014

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.