14.08.2018/12:16

Lipcowa inflacja zgodna z konsensusem rynkowym. Prognoza wzrostu PKB na koniec roku to 5 proc.

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI nie zmieniła się w lipcu w porównaniu do czerwca i wyniosła 2,0 proc. r/r, kształtując się zgodnie z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem GUS i konsensusem rynkowym oraz nieznacznie powyżej naszej prognozy (1,9 proc.) – czytamy w raporcie MAKROPlus, opublikowanym przez Credit Agricole Bank Polska S.A.

Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji (o 0,1 pkt. proc.) była wyższa dynamika cen paliw, która zwiększyła się w lipcu do 18,0 proc. r/r wobec 15,2 proc. w czerwcu, co wynikało z niskiej ubiegłorocznej bazy (w lipcu ub. r. ceny paliw spadły o 1,7 proc. m/m). Wpływ szybszego wzrostu cen paliw został skompensowany przez niższą dynamikę cen żywności i napojów bezalkoholowych, która wyniosła 2,0 proc. r/r w lipcu wobec 2,7 proc. w czerwcu.

W kierunku wolniejszego wzrostu cen żywności oddziaływały niższe roczne dynamiki w większości kategorii (m.in. "mięso”, "mleko, sery i jaja”, "oleje i tłuszcze” oraz "owoce”). W przeciwnym kierunku oddziaływało wyższe tempo wzrostu cen warzyw, co mogło być efektem proinflacyjnego oddziaływania tegorocznej suszy. Analitycy Credit Agricole podtrzymują scenariusz, zgodnie z którym w kolejnych miesiącach 2018 r. dynamika cen żywności ulegnie dalszemu obniżeniu, a w IV kw. ukształtuje się ona na nieznacznie ujemnym poziomie.

Niższa inflacja bazowa (czyli inflacja CPI po wyłączeniu cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz nośników energii) według szacunków Credit Agricole nie zmieniła się w lipcu w porównaniu do czerwca i wyniosła 0,6 proc. r/r. Utrzymująca się niska inflacja bazowa świadczy o braku presji inflacyjnej w gospodarce.

– W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego łagodnego wzrostu inflacji bazowej, która osiągnie 0,9 proc. r/r w IV kw. Wzrost ten będzie związany z rosnącą presją kosztową i popytową wraz z prognozowanym przez nas umiarkowanie szybkim wzrostem nominalnych wynagrodzeń. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą w 2018 r. inflacja wyniesie średniorocznie 1,6 proc. wobec 2,0 proc. w 2017 r. – informuje Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole.

Zgodnie z danymi opublikowanymi dzisiaj przez GUS, tempo wzrostu gospodarczego w II kw. wyniosło 5,1 proc. r/r wobec 5,2 proc. w I kw. br., tym samym kształtując się zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi i nieznacznie poniżej naszej prognozy (5,2 proc.). Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych obniżyła się do 0,9 proc. w II kw. z 1,6 proc. w I kw. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem, a pełne dane o PKB uwzględniające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec miesiąca.

– Naszym zdaniem w kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego oddziaływał niższy wkład zmiany zapasów (efekt wysokiej bazy sprzed roku) oraz niższa dynamika konsumpcji (sygnalizowana przez dane o sprzedaży detalicznej za okres kwiecień-czerwiec br.). Z kolei czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy w II kw. był najprawdopodobniej wyższy niż w I kw. wkład eksportu netto wynikający z silniejszego przyspieszenia eksportu niż importu. Uważamy, że drugim czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy w II kw. były inwestycje ogółem, za których przyspieszenie odpowiadały inwestycje przedsiębiorstw – analizuje Krystian Jaworski.

Analitycy Credit Agricole są zdania, że w kolejnych kwartałach dynamika wzrostu gospodarczego wykaże lekką tendencję spadkową, głównie ze względu na spadek kontrybucji eksportu netto związany z przyspieszeniem popytu krajowego, a w rezultacie również importu. Prognozują, że tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 5,0 proc. r/r wobec 4,6 proc. w 2017 r.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.