15.10.2018/12:31

Mikrofirmy handlowe wygenerowały w 2017 r. blisko 480 mld zł przychodów [STATYSTYKI]

W 2017 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2073,6 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 3,5 proc. rok do roku oraz o 20,8 proc. w stosunku do roku 2010. W tej grupie 23 proc. to firmy z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych. Wygenerowały one ponad 42 proc. przychodów całego sektora i zatrudniały ponad 27 proc. osób pracujących w mikrofirmach – to najnowsze dane GUS na temat mikroprzedsiębiorstw w Polsce.

Przychody ogółem badanej zbiorowości zwiększyły się o 7,4 proc. r/r (w latach 2010-2017 wzrosły o 47,5 proc.), a liczba pracujących wzrosła o 3,4 proc. r/r (w latach 2010-2017 o 17,5 proc.), tj. o 610,4 tys. osób. Wynik finansowy w 2017 r. ukształtował się na poziomie 141,7 mld zł – co oznacza wzrost o 13,5 proc. r/r i o 52,9 proc. w stosunku do 2010 r. Wskaźnik poziomu kosztów dla mikroprzedsiębiorstw wyniósł 87,4 proc., wobec 88,1 proc. w 2016 r. i 87,8 proc. w 2010 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2017 roku wśród mikroprzedsiębiorstw dominowały jednostki należące do osób fizycznych (89,3 proc., tj. 1852,6 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 10,7 proc. (221,1 tys. podmiotów). W latach 2010-2017 zaobserwowano spadek udziału liczby mikroprzedsiębiorstw osób fizycznych – o blisko 1 proc. r/r (od 2010 r. – spadek o ponad 4 proc.).

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności największy odsetek w analizowanej zbiorowości mikroprzedsiębiorstw stanowiły: jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych – 23,1 proc. (spadek o prawie 1,0 p. proc. r/r), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 13,2 proc. (podobnie jak w 2016 r.) oraz jednostki budowlane – 13,2 proc. (wzrost udziału o 0,5 p. proc. r/r).

W 2017 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób uzyskały 1122,7 mld zł przychodów ogółem (co oznacza wzrost o 7,4 proc. r/r i o 47,5 proc. od 2010 r.). Ponad połowę przychodów mikroprzedsiębiorstw wygenerowały jednostki prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych (478,3 mld zł, tj.42,6 proc.) oraz przedsiębiorstwa budowlane (117,9 mld zł , tj. 10,5 proc.).

Przychody w przeliczeniu na jeden podmiot w 2017 r. wyniosły w mikroprzedsiębiorstwach 541,4 tys. zł (wobec 521,8 tys. zł) i były najwyższe w jednostkach z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 1477,6 tys. zł, najniższe natomiast w podmiotach prowadzących działalność usługową – 98,3 tys. zł.

Przychody na jednego pracującego w 2017 r. wyniosły 274,5 tys. zł (wobec 264,3 tys. zł rok wcześniej) i były najwyższe w jednostkach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (952,3 tys. zł), handlową i naprawę pojazdów samochodowych (430,6 tys. zł) oraz obsługę rynku nieruchomości (400,5 tys. zł), a najniższe – w podmiotach prowadzących pozostałą działalność usługową (59,1 tys. zł).

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.