07.07.2014/22:06

Muzyka w sklepie

Przedsiębiorcy odtwarzający publicznie muzykę zobowiązani są do płacenia tantiem. Wynika to z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie wszyscy o tym wiedzą, a niewiedza może słono kosztować.

13383561_mlNierzadko zdarza się, że właściciel sklepu dowiaduje się o ciążącym na nim obowiązku dopiero, gdy odwiedzi go kontroler organizacji, na rzecz której tantiemy powinny być płacone (organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi). Nie dość że będzie musiał podpisać umowę licencyjną, to może również zostać zobligowany do zapłaty zaległych tantiem za kilka lat wstecz.

Jeden utwór, trzy opłaty

Tantiemy stanowią wynagrodzenie artystów bądź ich spadkobierców za wykorzystywanie efektów pracy twórców, np. muzyki. Wypłacane są artystom za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (OZZ). Do OZZ zaliczamy np. ZAiKS, ZPAV, SAWP czy Stoart. Opłacanie tantiem na rzecz jednego z wymienionych

podmiotów nie zwalnia z ich uiszczania na rzecz innych. Odmienny jest bowiem profil działalności OZZ, np. SAWP i Stoart pobierają opłaty dla wykonawców kompozycji muzycznych i muzyczno­‑słownych (każda z nich dla innych), ZPAV ściąga tantiemy na rzecz producentów audio i video, zaś ZAiKS dla autorów kompozycji muzycznych i muzyczno­‑słownych. Jak widać, jeden utwór może być objęty trzema opłatami: dla autora, wykonawcy i producenta.

Wysokość tantiem

Wysokość opłat ustalana jest na podstawie tabel dostępnych na stronach internetowych poszczególnych OZZ. W przypadku ZAiKS, za publiczne odtwarzanie utworów z nośników dźwięku i za pomocą urządzeń służących do odbioru programów radiowych, wysokość stawki ryczałtowej uzależniona jest od nagłaśnianej powierzchni, wielkości miejscowości (liczby mieszkańców) i rodzaju obiektu.

Z kolei w przypadku takich obiektów, jak galerie handlowe, hale i inne obiekty wielkopowierzchniowe, opłata za nagłośnioną powierzchnię ciągów komunikacyjnych wynosi: 17,94 zł za każde rozpoczęte 100 mkw.

Inaczej wyglądają stawki zamieszczone na stronie internetowej Stoartu.

Niezależnie od obowiązku uiszczania opłat na rzecz OZZ, właściciele odbiorników radiowych oraz telewizyjnych są także zobowiązani do opłacania abonamentu radiowo­‑telewizyjnego. Naliczany jest on za każdy odbiornik.

Czy można nie płacić?

Sposobem na uniknięcie płacenia tantiem jest uzyskanie od konkretnego artysty przeniesienia praw autorskich do wykonań jego utworów. Ogranicza to jednak zakres odtwarzanej muzyki, a przy tym wiąże się z koniecznością uiszczenia jednorazowo wynagrodzenia za przeniesienie praw. Ponadto, można skorzystać z oferty firm sprzedających płyty, których odtwarzanie nie jest objęte ochroną OZZ, czy stron internetowych udostępniających muzykę opublikowaną przez samych artystów.

Gdy dojdzie do kontroli

Warto wiedzieć, że:

- kontroler ma obowiązek się wylegitymować;
- nie może żądać żadnych dokumentów zawierających informacje poufne;
- może wejść tylko na teren dostępny dla klientów (nie może wchodzić na zaplecze);
- z kontroli powinien zostać sporządzony protokół, którego kopia zostaje u sprawdzanego przedsiębiorcy;
- nie należy kontroli utrudniać, bo grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do roku.

44_WH136-copy-2

44_WH136

44_WH136-copy

Kancelaria Prawna D. Dobkowski sp.k.
stowarzyszona z KPMG w Polsce

Wiadomości Handlowe, Nr 6-7 (136) Czerwiec - Lipiec 2014

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.