23.11.2016/16:49

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Polska musi wdrożyć unijne przepisy dotyczące zatrudniania pracowników sezonowych z państw trzecich. Istnieje obawa, że procedury z tym związane będą teraz bardziej skomplikowane. Zwiększą się też obciążenia dla pracodawców.

Zmiany w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w niektórych innych ustawach wymusiła na Polsce dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich, którzy mają być zatrudnieni w charakterze pracownika sezonowego.

Termin na wdrożenie tych przepisów minął z końcem września br. Odpowiedni projekt nowelizacji przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. „Warunki zawarte w dyrektywie wymuszają zmianę obecnych uregulowań dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom z wybranych państw na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy. Celem zmian jest także ograniczenie nadużyć związanych z funkcjonowaniem systemu oświadczeń. Wprowadzane są również zmiany porządkowe i uszczelniające w zakresie wydawania zezwoleń na pracę” – wskazują przedstawiciele resortu pracy.

Uszczelnienie procedur

Projektodawcy zwracają jednocześnie uwagę na konieczność dodatkowego uszczelnienia procedur związanych z pracą krótkoterminową wykonywaną przez obywateli sześciu państw wschodnich: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Większość nowych regulacji ma wejść w życie na początku 2017 roku. Szacuje się, że będą one dotyczyć około 50 000 – 60 000 pracodawców i od 400 000 do 600 000 cudzoziemców. W nowym systemie mają funkcjonować, oprócz zezwoleń na pracę (zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), również dwa nowe typy zezwoleń, które będą dotyczyć konkretnie pracy sezonowej i krótkoterminowej.

Dodatkowe rodzaje zezwoleń będą wydawane przez starostę w sytuacji, gdy praca ma być wykonywana odpowiednio przez 8 i 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. W obu przypadkach złożenie wniosku będzie oznaczać dla pracodawcy koszt rzędu 30 zł.

Zgodnie z propozycjami zawartymi w projekcie przepływ pracowników z zagranicy będzie monitorowany poprzez specjalnie utworzony w tym celu rejestr pracy cudzoziemców. Dostęp do gromadzonych tam danych otrzymają m.in. policja, straż graniczna i Państwowa Inspekcja Pracy, które będą też prowadzić odpowiednie działania kontrolne w zakresie legalności pobytu cudzoziemców i legalności ich zatrudniania.

Praca sezonowa

Jedną z głównych nowości będą zezwolenia na pracę sezonową (do 8 kolejnych miesięcy pobytu), czyli uzależnioną od zmiany pór roku. Na pewno obejmą one rolnictwo, ogrodnictwo i turystykę, przy czym dokładny katalog zostanie określony dopiero w odpowiednim rozporządzeniu. Jak tłumaczy Rafał Kufieta, prawnik z Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta, o zezwolenie na pracę sezonową będą się mogli starać obywatele wszystkich krajów, podczas gdy obecnie system oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, który będzie wygaszany, dotyczy jedynie sześciu krajów Europy Wschodniej. – Cudzoziemiec będzie dopuszczony do pracy sezonowej w Polsce, jeśli wydana zostanie dla

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.