23.07.2020/08:29

PFPŻ krytykuje kuriozalny sposób wprowadzania podatku cukrowego w ustawie o Covid-19

Polska Federacji Producentów Żywności twierdzi, że podatek cukrowy może zostać wprowadzony za wcześnie. Federacja wnioskowała o przełożenie ustawy na 2023 r., tymczasem nowe opodatkowanie może zostać wprowadzone w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

W ocenie Polskiej Federacji Producentów Żywności wielkość podatku cukrowego jest drastycznie wysoka w porównaniu do siły nabywczej polskiego konsumenta. Chodzi o poprawkę umożliwiającą wejście podatku cukrowego od 1 stycznia 2021 na mocy zapisów w ustawie o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Jeśli proponowana forma podatku cukrowego wejdzie w życie, spowoduje bankructwa wielu przedsiębiorstw i utratę około 40 tys. miejsc pracy w całym łańcuchu zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji napojów w Polsce.

Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP powiedział, że w ciągu ostatnich miesięcy przedsiębiorcy wielokrotnie apelowali zarówno do posłów, Rządu oraz Prezydenta RP, aby w sytuacji poważnych strat, jakie poniosła i w dalszym ciągu ponosi branża napojowa z powodu pandemii, wynikających ze spadków obrotów sięgających nawet 40 proc. - z tego w większości w najbardziej rentownym kanale dystrybucji, czyli w sektorze gastronomii i hotelarstwa - podatek cukrowy „zamrozić” na minimum najbliższe dwa lata, czyli do roku 2023. - Trudno bowiem oczekiwać, aby w ciągu kilku miesięcy, od 1 stycznia 2021, w nadal bardzo niepewnej sytuacji związanej z pandemią i jej kolejnymi możliwymi falami, sytuacja w branży wróciła do stanu sprzed pandemii COVID-19, a przedsiębiorstwa były wstanie pokryć poniesione straty i zapłacić nieracjonalnie wysoki dodatkowy podatek – tłumaczy Andrzej Gantner.

Dyrektor generalny PFPŻ wyjaśnia, że związek wielokrotnie zgłaszał wspólnie z innymi organizacjami gotowość do dyskusji o ewentualnych nowych, dopasowanych do sytuacji gospodarczej i siły nabywczej społeczeństwa rozwiązaniach. - W odróżnieniu jednak od obecnego projektu powinny one zostać opracowane w oparciu o szczegółowe konsultacje z branżą i z uwzględnieniem realiów społeczno-gospodarczych. Sposób, w jaki Rząd chce wprowadzić w życie ustawę, świadczy o całkowitym lekceważeniu głosu przedsiębiorców – podkreśla.

Prace na ustawą dotyczącą funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z pandemią zostały wykorzystane do wprowadzenia poprawki umożliwiającej wejście w życie podatku cukrowego. Za głęboko niepokojące należy uznać wykorzystanie tego typu ustawy do celów fiskalnych, nie związanych w żaden sposób z procedowaną ustawą, ale przede wszystkim wprowadzanie poprawek do ustawy o tzw. podatku cukrowym, która nie została prawomocnie uchwalona i opublikowana w Dzienniku Ustaw - opisuje przebieg prac nad ustawą PFPŻ w komunikacie i dodaje:

"W nocy 22 lipca 2020 r. Sejmowa Komisja Zdrowia wprowadziła poprawki w ustawie o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, odnoszące się do nieuchwalonej i nieistniejącej w porządku prawnym ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Poprawka ma na celu obciążenie przedsiębiorców podatkiem cukrowym od dnia 1 stycznia 2021."

Według PFPŻ uchwalona poprawka świadczy o zupełnym braku zrozumienia dla bardzo trudnej sytuacji przedsiębiorców branży napojowej oraz stanowi zaprzeczenie dotychczasowych obietnic Rządu, dotyczących wspierania przedsiębiorców w walce z gospodarczymi skutkami pandemii i niewprowadzania nowych obciążeń fiskalnych. 

Zapisy z posiedzenia Komisji świadczą również, że nie tylko przedsiębiorcy mają zastrzeżenia do poprawki. Biuro Legislacyjne Sejmu zgłosiło poważne wątpliwości natury proceduralnej oraz wniosek o wycofanie poprawki, ze względu na fakt, że za kuriozalne należy uznać odnoszenie się do ustawy, która nie został jeszcze uchwalona.

„Konsekwencje epidemii koronawirusa są i będą w dalszym ciągu bardzo dotkliwe dla tysięcy przedsiębiorców. Zapowiadane przez Rząd „odmrażanie gospodarki” powinno mieć na względzie przede wszystkim stabilność przepisów dotyczących przedsiębiorców, brak dodatkowych obciążeń finansowych oraz umożliwić dobre przygotowanie się na ewentualną drugą falę pandemii. Forsowanie w tak kuriozalny sposób wprowadzenia podatku cukrowego już od 1 stycznia 2021 stanowi w opinii przedsiębiorców całkowite zaprzeczenie tych zapowiedzi” – podaje PFPŻ w komunikacie.
 

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także