13.05.2016/08:38

PKM Duda notuje kolejny rentowny kwartał

W I kwartale 2016 r. Grupa PKM Duda S.A. wypracowała 2 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości 337,8 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 5 mln zł, a zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) 10,2 mln zł.

Sytuacja na rynku mięsnym w pierwszym kwartale 2016 r. nie zmieniła się w stosunku do obserwowanej w ostatnich latach. Nadal dominujące znaczenie dla kondycji spółek mięsnych ma rosyjskie embargo na produkty pochodzące z krajów Unii Europejskiej oraz zamknięcie dostępu do rynków azjatyckich. W efekcie zwiększyła się podaż produktów mięsnych na rynku krajowym i europejskim, co zaostrzyło konkurencję w handlu hurtowym i detalicznym. Dla producentów mięsa oznacza to dalszy spadek marż.

W obszarze dostępności surowca do produkcji, kluczowe znaczenie ma nadal bardzo niski stan pogłowia trzody chlewnej w Polsce, który na koniec 2015 r. wynosił jedynie 10,6 mln sztuk, czyli o 6 proc. mniej niż w 2014 r. Niepokojąca jest również struktura trzody chlewnej – zmniejsza się pogłowie loch prośnych, co zmusza polskich producentów do zwiększonego importu prosiąt i warchlaków. W całym 2015 r. import ten wyniósł już blisko 4,3 mln sztuk, co stanowi roczny przyrost o 8,3 proc. Ceny trzody chlewnej w I kwartale roku 2016 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego były niższe o ok. 5 proc. co przełożyło się na niższe wyniki w segmencie trzody chlewnej.

W tych warunkach Grupa PKM Duda wypracowała zysk netto wynoszący w I kwartale br. 2 mln zł. Wynik EBITDA miał wartość 10,2 mln zł wobec 14 mln zł przed rokiem. Na poziomie wyniku operacyjnego Grupa miała 5 mln zysku (8,6 mln zł przed rokiem). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 337,8 mln zł, z czego 39,9 mln zł zostało osiągniętych dzięki sprzedaży eksportowej. Wartościowo eksport w I kwartale zmniejszył się o 10% w stosunku do analogicznego okresu 2015 r., a jego udział w ogólnych przychodach spadł do 11,81% względem 15,28% przed rokiem.

- Trudna sytuacja na rynkach eksportowych, jak również zaostrzająca się konkurencja na rynku wewnętrznym, będąca pochodną zwiększonej podaży mięsa pochodzącego z innych krajów UE, istotnie nie odbijają się na poziomach marż osiąganych przez krajową branżę mięsną. Stąd nasze działania reorganizacyjne, między innymi decyzja o likwidacji s[półki w Hucie, działającego w zakresie uboju mięsa wołowego, czy też wydzierżawienie przedsiębiorstwa w Ciechanowcu – skomentował Dariusz Formela, prezes zarządu PKM Duda S.A.