05.03.2021/08:03

Polacy coraz częściej reagują na przejawy nierówności płci w miejscu pracy

Polska od lat zajmuje coraz lepsze pozycje w rankingach dotyczących udziału kobiet w rynku pracy oraz równości wynagrodzeń. Wciąż pozostaje jednak wiele do zrobienia.

Wciąż pozostaje wiele obszarów w sferze zawodowej, w których do głosu dochodzą krzywdzące przekonania i stereotypy na temat kobiet na rynku pracy. Luka płacowa – chociaż poniżej średniej dla krajów OECD – nadal stanowi problem, szczególnie biorąc pod uwagę mniejszą reprezentację kobiet na wysoko opłacanych stanowiskach. 

Przeszkodą na drodze do równości szans jest również wciąż spotykane w środowisku zawodowym przekonanie o mniejszej dyspozycyjności i skuteczności kobiet w biznesie. W konsekwencji specjalistki bywają pomijane w awansach, napotykają na trudności w „przebiciu się” w tradycyjnie męskich branżach lub mierzą się z brakiem zaufania wobec posiadanych przez nie kwalifikacji. 

Jak wynika z sondażu internetowego przeprowadzonego przez Hays Poland na grupie ponad 600 osób, zdecydowana większość profesjonalistów zakwestionowałaby przejawy nierówności płci w miejscu pracy, gdyby była ich świadkami. Łącznie aż 89% respondentów zadeklarowało, że tego typu sytuacja spotkałaby się z ich reakcją. Co drugi ankietowany stwierdził, że od razu wyraziłby swój sprzeciw w obliczu jakiejkolwiek nierówności. 

Z kolei 27% profesjonalistów zwróciłoby się do kadry zarządzającej lub działu HR, aby naświetlić problem czy sytuację, w której dochodzi do dyskryminacji ze względu na płeć pracownika. Kolejne 12% zdecydowałoby się na taki krok wyłącznie wtedy, gdy poinformowanie o nieprawidłowościach byłoby możliwe przy zachowaniu anonimowości, np. za pośrednictwem kwestionariusza lub dedykowanej infolinii.

Jednak 11% respondentów badania zadeklarowało, że nie zareagowałoby na przejawy nierówności płci w miejscu pracy, pomimo wewnętrznego sprzeciwu wobec wszelkiej dyskryminacji. W tej grupie zaledwie 2% profesjonalistów nie podjęłoby żadnych działań, ponieważ w ich odczuciu nie należy to do ich obowiązków. 

Wśród wymienianych powodów pojawiał się również brak możliwości anonimowego dokonania takiego zgłoszenia w firmie. Najczęściej wskazywanym powodem braku reakcji było jednak przekonanie, że naświetlenie problemu i tak nie doprowadzi do jego rozwiązania.

– Zdarza się, że wewnętrzne dokumenty promujące różnorodność i równość szans w miejscu pracy nie przekładają się na realne działania, bądź ich założenia nie są komunikowane pracownikom. W konsekwencji zatrudnieni mają poczucie, że firma nie jest wrażliwa na kwestie nierówności, a zwrócenie uwagi na jakiekolwiek problemy nie spotka się z reakcją pracodawcy lub wdrożeniem planu naprawczego. Pracownicy mają również obawy, że mówienie wprost o braku równości w miejscu pracy negatywnie się na nich odbije. Oczekują zatem rozwiązań, które umożliwią anonimowe zgłoszenie problemu – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland.

Zagadnienie dyskryminacji powinno być skutecznie eliminowane m.in. za pomocą dobrych praktyk wdrażanych przez pracodawców. Budowanie kultury organizacyjnej na wspólnych wartościach – w tym różnorodności, równego traktowania i otwartości na odmienność – wspiera pozytywne doświadczenia pracowników, wzmacnia ich zaangażowanie i zadowolenie z pracy. Do tego niezbędne jest zapewnianie zatrudnionych, że ich spostrzeżenia mają znaczenie, a zgłoszenie problemu może przyczynić się do wdrożenia pozytywnych zmian w organizacji. 

Analiza odpowiedzi udzielonych w podziale na płeć ankietowanych pokazuje, że kobiety są bardziej skłonne reagować poprzez zgłoszenie problemu do kadry zarządzającej lub działu HR – takiej odpowiedzi udzieliło 41% respondentek i 35% respondentów. Z kolei mężczyźni częściej deklarują bezpośrednie zajęcie stanowiska, gdy w miejscu pracy zauważą przejawy nierównego traktowania ze względu na płeć. Gotowość do natychmiastowej reakcji zadeklarowało 55% respondentów i 46% respondentek. 

– Z badania Hays wynika, że zdecydowana większość pracowników wyraziłaby sprzeciw wobec sytuacji, w której płeć staje się argumentem w decyzjach czy działaniach podejmowanych w miejscu pracy. Deklaracje respondentów są bardzo pozytywne, gdyż każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w walce z nierównością – zauważa Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland . 

I dodaje: – Wszelkie działania podejmowane zarówno przez pracowników, jak i pracodawców mogą przyczynić się do niwelowania różnic i tworzenia różnorodnych miejsc pracy, w których zatrudnieni są oceniani wyłącznie na podstawie posiadanego doświadczenia i umiejętności – mówi Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także