01.06.2020/08:55

Polacy z większym dochodem rozporządzalnym. Świetna wiadomość dla sklepów

Jak wynika z opublikowanych pod koniec maja danych GUS, w roku 2019 po raz kolejny nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Osiągnęły one wyższe dochody i w porównaniu z rokiem poprzednim również nieco więcej wydawały.

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł wyniósł w 2019 r. 1819 zł i był realnie wyższy o 5 proc. od dochodu z roku 2018. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2019 r. wartość 1252 zł i były realnie wyższe o 3,1 proc. od wydatków z 2018 roku. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1201 zł i były realnie wyższe o 3,3 proc. w stosunku do 2018 r.

Według GUS, w 2019 r. nadal utrzymywało się relatywnie duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków pomiędzy różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych. Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych (2174 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1472 zł) na osobę wystąpiły w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym. W tej grupie gospodarstw domowych – w porównaniu do przeciętnej dla ogółu gospodarstw domowych w Polsce – zarówno dochód, jak i wydatki były wyższe, odpowiednio o 19,5 proc. i o 17,6 proc. (w 2018 r. odpowiednio o 18,8 proc. i o 17,9 proc.).

Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę w 2019 r. dysponowały gospodarstwa domowe rencistów. Ich przeciętny dochód na 1 osobę wyniósł 1498 zł i był o 17,7 proc. niższy od średniej ogólnopolskiej (w 2018 r. niższy o 20 proc.). Najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę odnotowano natomiast w gospodarstwach domowych rolników (914 zł) i były one o 27 proc. niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem (w 2018 r. – niższe o 26,5 proc.).

We wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych wystąpił w 2019 r. realny wzrost przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę w stosunku do roku 2018 (od 2,5 proc. w grupie emerytów do 4,4 proc. w grupie rencistów).

Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe miały, podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy udział w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych – 25,1 proc. Stanowiły one od 21,1 proc. w gospodarstwach pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym do 31,7 proc. w gospodarstwach rolników.

W 2019 r. 61,0 proc. gospodarstw domowych dysponowało przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę wynoszącym poniżej 2000 zł (67,3 proc. w 2018 r.), 33,7 proc. gospodarstw domowych miało dochód od 2000 do 4000 zł na osobę (28,3 proc. w 2018 r.), 3,9 proc. gospodarstw dysponowało dochodem od 4000 do 6000 zł na osobę (3,0 proc. w 2018 r.), a 6000 zł lub więcej na osobę miało 1,4 proc. gospodarstw domowych (1,2 proc. w 2018 r.).

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.