10.07.2019/10:50

Reforma przetargów publicznych – oferty bardziej dostępne dla małych i średnich firm

Dzięki zmianie prawa zamówień publicznych dostęp do przetargów będzie mieć większa liczba przedsiębiorców, w tym małe i średnie firmy. Rynek wart jest ponad 200 mld zł, a towary i usługi zamawia 34 tys. podmiotów. Nowe przepisy zostały na razie przyjęte przez rząd, mają obowiązywać od stycznia 2021 roku.

W tej chwili małe i średnie firmy nie chcą przystępować do przetargów. Z roku na rok spada liczba przedsiębiorców biorących udział w jednym postępowaniu przetargowym. Nowe prawo ma uprościć procedury i poprawić efektywność wydawania publicznych pieniędzy.

Reforma przetargów publicznych ma pomóc w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług. Ministerstwo przedsiębiorczości i technologii, które jest autorem projektu zwróciło uwagę, że konieczne jest również zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji. „Od czasu uchwalenia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych była ona nowelizowana kilkadziesiąt razy. Wpłynęło to negatywnie na czytelność ustawy oraz zatarcie jej pierwotnej systematyki, co utrudnia korzystanie z niej oraz uzasadnia opracowanie nowej, kompleksowej regulacji” – czytamy w uzasadnieniu konieczności wprowadzenia rozwiązań.

W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazano, że zamówienia publiczne są jednym z obszarów, których usprawnienie może przyczynić się do zapewnienia stałego wzrostu gospodarczego kraju poprzez prowadzenie zrównoważonej polityki gospodarczej sprzyjającej zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i gospodarczemu. W tym celu należy dążyć do zwiększenia efektywności zamówień publicznych, uwzględniając jednocześnie ich rolę w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług.

W projekcie ustawy - Prawo zamówień publicznych kilka punktów ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy w przyszłości będą chcieli dostarczać produkty dla sektora administracji publicznej. Projekt zakłada m.in. uproszczenie warunków udziału w postępowaniu i zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego. Ma w tym pomóc m.in. określenie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego, wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. 

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.