28.10.2019/13:21

Rząd chce zwiększyć skuteczność działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedłożony przez ministra zdrowia. Nadzór nad funkcjonowaniem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) będzie sprawniejszy i bardziej kompleksowy.

Minister zdrowia, któremu podlega PIS – za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – będzie miał większe możliwości decydowania o sposobach realizacji zadań przez PIS. Rozwiązanie takie zapewni lepszy nadzór (skoordynowany i efektywny) nad bezpieczeństwem epidemiologicznym i bezpieczeństwem żywności w całym kraju (nadzór ze strony PIS). Organy PIS będą mogły skuteczniej przeprowadzać urzędowe kontrole żywności.

Zwiększono rolę koordynacyjno-nadzorczą Głównego Inspektora Sanitarnego  w celu zapewnienia mu możliwości sprawowania skutecznego nadzoru dotyczącego zdrowia publicznego oraz podejmowania decyzji umożliwiających bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju.

Główny Inspektor Sanitarny – kierując Państwową Inspekcją Sanitarną – zyska wobec niej nowe kompetencje i będzie decydował o kierunkach jej działania.

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, w szczególności zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności – Główny Inspektor Sanitarny będzie koordynował działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. GIS będzie mógł wydawać PIS polecenia realizowania zadań w celu przeciwdziałania zagrożeniu i polecić jego monitorowanie.

Główny Inspektor Sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody). Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał/odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).

Wojewodom podlegać będą państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni. Taka struktura oznacza wzmocnienie wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie  oraz poprawę ochrony praw przedsiębiorców.

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą musieli składać oświadczenia, że nie współpracowali z organami bezpieczeństwa PRL (od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.).

Doprecyzowano kwestię wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców.

Wprowadzono zmiany dotyczące funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, odnoszące się do kompetencji jej organów wobec jednostek organizacyjnych  podległych ministrowi obrony narodowej i przez niego nadzorowanych. Zmiany dotyczą też Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – chodzi o wymagania kwalifikacyjne wobec państwowych inspektorów sanitarnych MSWiA i pracowników wykonujących czynności kontrolne.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • uuu 04.01.2020

    czyli wszystkich nas będą przymusowo szczepić, władzo totalitarna wiedz że się nie damy, wyjdziemy na ulice i zrobimy z wami porządek jak zrobili mieszkańcy Islandi!!!

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.