02.04.2020/11:55

Sąd Arbitrażowy rozwiązaniem na czas epidemii

Firmy, które chcą w bezpieczny sposób dochodzić swoich praw i mają pytania dotyczące rozstrzygania sporów, mogą liczyć na wsparcie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W sądach powszechnych odwołano większość rozpraw, nie działają też biura podawcze. Odbywają się tylko sprawy pilne, m.in. te dotyczące aresztów, związane z bezpieczeństwem dzieci oraz sprawy, w których w najbliższych dniach lub tygodniach miałoby nastąpić przedawnienie. Przedsiębiorcy mają jednak w tym trudnym czasie alternatywę. Naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzą sądy polubowne, które prowadzą postępowania online – bez papierowych doręczeń, zastępując tradycyjne rozprawy telekonferencjami. Taką możliwość ma np. największy w kraju i najprężniej działający w tej części Europy Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (SAKIG).

Jedną z najliczniejszych grup sporów, jakimi w ubiegłym roku zajmowali się arbitrzy SAKIG są sprawy z kategorii: sprzedaż, agencja, komis, obrót handlowy. Stanowią one niemal 20 proc. ogółu wszystkich postępowań. 

Aktualnie SAKIG działa nieprzerwanie, z zastosowaniem wszelkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Sąd dysponuje narzędziami pozwalającymi zarówno kontynuować rozpoczęte już postępowania, jak i podejmować nowe spory. W Sądzie Arbitrażowym przy KIG spory rozstrzygane są w oparciu o Regulamin Arbitrażowy, a kodeks postępowania cywilnego stosuje się posiłkowo, dlatego w przypadkach szczególnych – z jakim mamy do czynienia w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2 – strony mogą uzgadniać zmianę terminów.

- Firmy, które chcą w bezpieczny sposób dochodzić swoich praw i mają pytania dotyczące rozstrzygania sporów, mogą liczyć na nasze wsparcie. Proponujemy alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych, jak mediacja czy arbitraż. Kluczem do ich zastosowania jest porozumienie stron dotyczące poddania się pod kognicję sądu polubownego lub zgoda na mediację. Może to nastąpić już w fazie sporu. W przypadku arbitrażu wymagana jest co do zasady forma pisemna. Wystarczy, że tzw. zapis na sąd polubowny znajdzie się w umowie, na fakturze, w wymianie korespondencji, statucie spółki, fundacji, spółdzielni lub stowarzyszenia – mówi Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 

Sąd arbitrażowy może rozstrzygać we wszystkich sporach o prawa majątkowe, z wyjątkiem spraw alimentacyjnych, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej. Podjęte przez arbitrów rozstrzygnięcie ma taką samą wartość, jak wyroku sądu powszechnego. 

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.