02.10.2018/11:20

„Solidarność” mocno naciska na rząd w sprawie uszczelnienia zakazu handlu w niedziele

NSZZ „Solidarność” zwraca się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o „niezwłoczną” nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Związkowcy domagają się m.in. zwiększenia czasu trwania przerwy w pracy sklepów, uregulowania kwestii pracy „placówek pocztowych” oraz sklepów na dworcach. Ponadto podtrzymują stanowisko, że zakaz handlu powinien obejmować wszystkich franczyzobiorców, nawet jeśli osobiście stają za ladą.

W piśmie do minister Elżbiety Rafalskiej, sygnowanym przez szefa handlowej „Solidarności” Alfreda Bujarę, związkowcy proszą o niezwłoczną nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, przekonując, że nadinterpretacja przepisów przez część przedsiębiorców doprowadziła do działań niezgodnych z zamysłem Ustawodawcy oraz projektem zgłoszonym przez komitet inicjatywy ustawodawczej.

„Solidarność” proponuje zwiększyć godzinowy zakres przerwy obowiązującej w placówkach handlowych „ze względu na stosowane przez wielu przedsiębiorców praktyki uporczywego i nieuzasadnionego powierzania pracownikom pracy przed godziną 24:00 w dniu poprzedzającym niedziele lub święto oraz bezpośrednio po godzinie 24:00 w dniu przypadającym bezpośrednio po niedzieli lub święcie.” Związkowcy proponują wydłużyć zakaz pracy w niedziele na 31 kolejnych godzin, od 22:00 w sobotę do 5:00 w poniedziałek.

Kolejne żądanie to doprecyzowanie zapisu dotyczącego pracy placówek pocztowych. „Eskalacja placówek handlowych zmieniających działalność lub rozszerzających ją w PKD o usługi pocztowe stanowi naszym zdaniem próbę obejścia prawa, a niekorzystne wyroki sądów traktujemy jako podważanie zasadności potraktowania przez ustawodawcę placówki pocztowej jako podmiotu prowadzącego przede wszystkim działalność usługową, a nie sprzedażową.” – argumentuje Alfred Bujara w piśmie do minister Rafalskiej.

Zdaniem szefa handlowej „Solidarności” wystarczy uzupełnić dotychczasowy zapis w ustawie o zwrot „[w placówkach pocztowych] w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych”.

W podobny sposób miałaby być rozwiązana kwestia otwierania placówek handlowych w miejscach, gdzie bezpośrednia obsługa podróżnych w niedziele z zakazem handlu nie odbywa się, ponieważ miejsca obsługi podróżnych są zamknięte. Wyłączenie spod zakazu handlu placówek zlokalizowanych na dworcach, portach i przystaniach miałoby zostać uzupełnione zapisem „w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych świadczoną w sposób nieprzerwany w dni objęte ograniczeniem handlu.”

Związkowcy przywołują ponadto przepis wyłączający spod zakazu handlu w niedziele sklepy, w których handel jest prowadzony osobiście przez przedsiębiorcę „we własnym imieniu i na własny rachunek” i argumentują, że taki zapis „wyraźnie wskazuje, że franczyzobiorcy są objęci zakazem (…) ponieważ prowadzą działalność gospodarczą na cudzy rachunek.” Związkowcy nie widzą zatem potrzeby nowelizacji ustawy w tym zakresie.

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • gaj 03.10.2018

    Co za chichot historii - dawna Solidarność walczyła z komuną a obecnie ludzie, którzy powołują się na Solidarność wspierają odtworzenie w Polsce przez pis systemu autorytarnego bardzo podobnego do komunistycznego.

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.