24.01.2017/12:58

Sprzedaż detaliczna żywności w Europie w latach 2011-2016 - analiza

Prof. Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, analizuje sprzedaż żywności w Europie w latach 2011 - 2016.

W latach 2012-2013 wszystkie kraje Unii Europejskiej, podobnie jak Polska, doświadczyły skutków drugiej fali światowego kryzysu finansowo-gospodarczego, zaś w latach 2014-2015 odnotowały wzrost aktywności gospodarczej i deflację.

W 2012 r. w UE-28 Produkt Krajowy Brutto, po dwóch latach umiarkowanego wzrostu, obniżył się o 0,5%, a w strefie euro - o 0,9% (r/r). W 2013 r. w UE-28 PKB wzrósł nieznacznie (o 0,2%), lecz strefa euro pozostała w recesji (-0,3%).

Spowolnienie gospodarcze, negatywne zjawiska na rynku pracy, spadek realnych dochodów sektora gospodarstw domowych i realne podrożenie żywności były głównymi czynnikami deprecjonującymi popyt na żywność. W 2013 r., w porównaniu z 2011 r., w UE-28 spożycie żywności mierzone realną wielkością wydatków w sektorze gospodarstw domowych zmniejszyło się o 1,1%.

W latach 2014-2015, pod wpływem ożywienia gospodarczego, poprawy sytuacji na rynku pracy, wzrostu dochodów ludności i spadku cen żywności, popyt na żywność w UE wykazywał tendencję wzrostową. Zjawiska te uwidoczniły się w rozwoju sprzedaży detalicznej.

W 2013 r. w UE-28 sprzedaż detaliczna żywności, napojów i tytoniu w cenach stałych była o 1,3% mniejsza niż w 2011 r., podczas gdy sprzedaż detaliczna ogółem obniżyła się o 0,9%.

W latach 2014-2015 wzrosła skłonność konsumentów do zakupów żywności. W 2015 r., w porównaniu z 2013 r., w UE-28 sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (w cenach stałych) zwiększyła się o 3,0%, przy wzroście całkowitej sprzedaży detalicznej o 5,4%.

W latach 2011-2015 (2011 r. = 100) w UE-28 sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych zwiększyła się o 1,7%, podczas gdy sprzedaż detaliczna ogółem – o 4,6%.


W Polsce zarówno wzrost sprzedaży żywności, jak i sprzedaży ogółem był wyższy od średniego w UE i wyniósł odpowiednio 6,5 i 11,7%.

Wzrost sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  odnotowano w 17 krajach (od  0,7% w Holandii do 28,1% w Rumunii). Tendencja ta była szczególnie silna w krajach o relatywnie wysokim udziale wydatków na żywność w wydatkach ogółem. W pozostałych 11 krajach spadek sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych zawierał się w granicach od 0,1% (Dania) do 18,5% (Grecja).

Kierunki rozwoju sprzedaży detalicznej towarów konsumpcyjnych, w tym żywności w Polsce były zbieżne z kierunkami sprzedaży w Unii Europejskiej. W Polsce, podobnie jak w UE, sprzedaż żywności rosła wolniej, niż sprzedaż ogółem, przy czym w Polsce zarówno wzrost sprzedaży żywności, jak i sprzedaży ogółem był większy od średniego w UE.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.