18.01.2017/13:22

Sprzedaż detaliczna żywności w Polsce w latach 2011-2016 - analiza

prof. Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowego Instytutu Badawczego, sporządziła niezwykle interesującą analizę sprzedaży żywności w Polsce w latach 2011 - 2016. Mimo wzrostów sprzedaży, notowanych od 2014 r., w całym okresie sprzedaż żywności i napojów bezalkoholowych spadła o 1,1%, a alkoholu i wyrobów tytoniowych aż o 11,4%

Cały badany okres można podzielić na dwa podokresy: 2012-2013 i 2014-2016. Okres pierwszy charakteryzował się istotnym spowolnieniem tempa wzrostu PKB, któremu towarzyszyły spadek zatrudnienia i wzrost bezrobocia, pogorszenie sytuacji dochodowej ludności, stosunkowo wysoka inflacja oraz malejąca dynamika spożycia indywidualnego.

Okres drugi cechowały ożywienie gospodarcze, pozytywne tendencje na rynku pracy, niska inflacja przechodząca w deflację, przyspieszenie dynamiki wzrostu realnych dochodów ludności i konsumpcji prywatnej.

Podstawowe dane makroekonomiczne

W 2016 r. na świecie utrzymywała się stosunkowo słaba koniunktura gospodarcza. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że w 2016 roku w gospodarkach państw wysoko rozwiniętych tempo wzrostu zmalało do 1,6% z 2,1% w 2015 r., w Unii Europejskiej spowolniło do 1,8% z 2,2%, a w strefie euro - do 1,7% z 2,0%.

W rozwijających się gospodarkach europejskich, do których należy m.in. Polska obniżyło się do 3,3% wobec 3,6% w 2015 r. Szacuje się, że w Polsce w 2016 r. tempo wzrostu PKB wyniosło 2,8%.

W 2016 r. realny wzrost dochodów do dyspozycji sektora gospodarstw domowych wyniósł 4,5% (r/r). Poprawa sytuacji na rynku pracy sprzyjała wzrostowi wynagrodzeń, a deflacja wpływała na wzrost ich siły nabywczej (5%. w sektorze przedsiębiorstw).

Istotnym wsparciem dla dochodów gospodarstw domowych były transfery wynikające z realizacji programu „Rodzina 500+”, dodatkowe transfery na aktywną politykę prorodzinną i w obszarze polityki społecznej, a w ostatnich miesiącach roku – wypłaty dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej - wyjaśnia prof. Krystyna Świetlik.

Spadek cen surowców energetycznych i rolnych na rynkach światowych w latach 2014-2015 doprowadził do obniżenia krajowych cen paliw do prywatnych środków transportu, regulowanych administracyjnie opłat za gaz oraz cen opału i żywności.

W 2016 r. średnie roczne ceny żywności  spadły o 1,5% (r/r), lecz w grudniu w relacji do grudnia 2015 r. wzrosły o 12,0%, w tym: mięsa o 7,7%, cukru o 26,4%, produktów mlecznych o 28,8%, olejów i tłuszczów roślinnych o 29,3%. Jedynie ceny zbóż obniżyły się o 6,3%.

- W Polsce spadek cen żywności wynikał dodatkowo z rosyjskiego embarga na import produktów żywnościowych z krajów Unii Europejskiej, a także z utraty przez polskich producentów części zagranicznych rynków zbytu na wieprzowinę w związku z wykryciem ognisk afrykańskiego pomoru świń - przekonuje prof. Świetlik.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.