08.10.2018/13:06

Unia Europejska chce lepiej chronić rolników przed nieuczciwymi praktykami detalistów

1 października 2018 r. państwa członkowskie uzgodniły na forum Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa stanowisko negocjacyjne Rady UE względem projektu przepisów o uczciwszych stosunkach w sektorze rolno-spożywczym między drobnymi rolnikami i przetwórcami a ich większymi partnerami handlowymi. Komitet poprosił też prezydencję, aby jak tylko Parlament Europejski będzie gotowy, rozpoczęła z nim negocjacje.

– Proponowane przepisy położą kres praktykom takim jak opóźnianie płatności czy wsteczne zmienianie umów. Rolnicy otrzymają wkrótce skuteczniejsze środki obrony przed jednostronnymi nadużyciami ze strony wielkich firm. Chcemy, by sektor rolno-spożywczy był sprawiedliwy, premiował rolników za jakość i gwarantował im przyzwoity standard życia – zapewnia Elisabeth Koestinger, austriacka minister zrównoważonego rozwoju i turystyki, a zarazem przewodnicząca Rady Unii Europejskiej.

Rozkład zysku w łańcuchu dostaw żywności często okazywał się w przeszłości niesprawiedliwy: rolnicy otrzymywali tylko niewielką część ceny płaconej przez konsumentów za żywność w supermarkecie. Ważnym czynnikiem tego zjawiska było to, że producenci rolno-spożywczy są przeważnie małymi lub średnimi przedsiębiorcami. Wielkie firmy mają więc znacznie większą siłę przetargową, by narzucić im nieuczciwe warunki handlowe.

Stanowisko Rady UE dotyczy proponowanej przez Komisję dyrektywy, która ma stworzyć wspólne europejskie ramy gwarantujące rolnikom pewien minimalny poziom ochrony przed najbardziej oczywistymi nieuczciwymi praktykami handlowymi, takimi jak opóźnianie płatności za łatwo psujące się produkty spożywcze, anulowanie zamówień w ostatniej chwili, jednostronne i wsteczne zmienianie umów czy obciążanie dostawców kosztami zmarnowanych produktów.

W swoim stanowisku Rada podtrzymuje zaproponowany przez Komisję zakres aktu (niektóre nieuczciwe praktyki handlowe obserwowane przy zakupie produktów od dostawcy będącego MŚP przez kupca niebędącego MŚP). Dodatkowo ulepsza projekt, proponując, aby:

  • włączyć produkty rolne inne niż żywność
  • umożliwić dostawcom składanie skarg we własnym państwie członkowskim
  • pozwolić państwom członkowskim utrzymać lub wprowadzić przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym przepisy surowsze od unijnych.

Negocjacje z Parlamentem Europejskim rozpoczną się, gdy tylko uzgodni on swoje stanowisko. Aby akt został przyjęty, Rada musi go poprzeć kwalifikowaną większością głosów, w porozumieniu z Parlamentem Europejskim.

Rada Unii Europejskiej jest ważnym organem decyzyjnym UE. Negocjuje i przyjmuje nowe unijne akty prawne, w razie potrzeby je nowelizuje, a także koordynuje politykę. Na ogół Rada decyduje wspólnie z Parlamentem Europejskim – w zwykłej procedurze ustawodawczej, zwanej też współdecyzją. Współdecyzja ma zastosowanie do dziedzin, w których UE ma kompetencje wyłączne lub dzieli je z państwami członkowskimi. Rada stanowi wtedy na podstawie wniosków otrzymywanych od Komisji Europejskiej. 

W kilku ściśle określonych przypadkach Rada decyduje w specjalnym trybie ustawodawczym – w procedurze zgody lub procedurze konsultacji – gdzie rola Parlamentu jest ograniczona. 

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.