28.12.2018/07:40

Wydatki cudzoziemców w Polsce. Co kupują? Ile wydają na żywność? [ANALIZA]

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w III kw. 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 86,1 mln, z tego 49,2 mln (57,2 proc.) cudzoziemców (nierezydentów) i 36,8 mln (42,8 proc.) Polaków (rezydentów). W III kw. 2018 r. ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w porównaniu z III kw. 2017 r. o 4,3 proc.

W odniesieniu do III kw. 2017 r. granicę Polski przekroczyło więcej, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków odpowiednio o 2,9 proc. i o 6,2 proc.

Około 72,2 proc. ogółu przekroczeń w III kw. 2018 r. dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej (UE), 15,7 proc. granicy na lotniskach, 11,3 proc. zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej i 0,9 proc. morskiej.

Najwięcej osób przekroczyło lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (45,7 proc. ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w III kw. 2018 r.), następnie granicę z Czechami (23,3 proc.), Słowacją (14,3 proc.), Ukrainą (8,7 proc.), Białorusią (3,4 proc.), Litwą (3,2 proc.) i Rosją (1,3 proc.).

Wśród cudzoziemców przekraczających poszczególne odcinki lądowej granicy Polski dominowali obywatele kraju sąsiadującego, na przykład: na granicy z Ukrainą – obywatele Ukrainy (95,5 proc.), na granicy z Rosją – obywatele Rosji (86,2 proc.), a na granicy z Białorusią – obywatele Białorusi (84,1 proc.).

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w III kw. 2018 r. ukształtowała się na poziomie 12,4 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski – 7,5 mld zł. W odniesieniu do analogicznego okresu 2017 r. były odpowiednio wyższe o 6,0 proc. i o 9,2 proc. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były wyższe odpowiednio o 7,7 proc. i o 48,5 proc.

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w III kw. 2018 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (46,9 proc.), następnie z Ukrainą (20,3 proc.), Czechami (12,0 proc.), Słowacją (8,4 proc.), Białorusią (6,5 proc.), Litwą (4,3 proc.) i Rosją (1,5 proc.).

W przypadku mieszkańców Polski, przekraczających lądową granicę kraju, najwyższe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (49,9 proc. ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w III kw. 2018 r.), następnie z Czechami (29,2 proc.), Słowacją (14,9 proc.), Litwą (2,6 proc.), Ukrainą (1,5 proc.), Rosją (1,3 proc.), i Białorusią (0,6 proc.).

Zróżnicowanie wydatków, w tym także pod względem struktury asortymentowej, występowało na poszczególnych odcinkach granicy, zarówno wśród cudzoziemców, jak i Polaków. Związane jest to m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu, czy też opłacalnością dokonywania zakupów za granicą.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.