05.10.2018/13:49

Zmiany w przepisach o funkcjonowaniu kancelarii komorniczych mogą utrudnić odzyskanie należności

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie większość przepisów nowelizujących regulacje dotyczące zasad postępowania egzekucyjnego oraz status i uprawnienia komornika sądowego. Nowe przepisy gruntownie zmienią zasady funkcjonowania kancelarii komorniczych, a przez to będą miały także istotny wpływ na funkcjonowanie polskich przedsiębiorców. Postępująca w polskim prawodawstwie ochrona dłużnika, może realnie przełożyć się na trudności z odzyskiwaniem należności przez firmy.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, który próbuje dochodzić zapłaty od nielojalnego dłużnika, istotne znaczenie będzie miało ograniczenie prawa wyboru komornika. Wierzyciel będzie miał prawo wyboru komornika wyłącznie z obszaru właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego dla danej sprawy zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. Oznacza to, że sprawę egzekucyjną w postępowaniach o zapłatę, wierzyciel będzie mógł skierować co do zasady wyłącznie do komornika z obszaru apelacji, w której miejsce zamieszkania lub siedzibę ma dłużnik. Obecnie wierzyciel nie jest ograniczony w tym zakresie. Może skierować wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika z dowolnie wybranego miejsca w Polsce.

– Nowe przepisy utrudnią zatem wierzycielowi prowadzenie egzekucji. Największe problemy powstaną po stronie tzw. wierzycieli masowych (np. firm ubezpieczeniowych, operatorów komunikacyjnych), którzy kierują do komorników znaczną ilość wniosków o wszczęcie egzekucji. Obecnie nie muszą oni rozdzielać ich na poszczególnych komorników indywidualnie, co znacznie redukuje ponoszone przez nich koszty egzekucji. Po wejściu w życie omawianych zmian tacy wierzyciele będą musieli rozdzielać te sprawy, a co za tym idzie – opracować skuteczne metody współpracy z komornikami z obszarów różnych sądów apelacyjnych – komentuje Magdalena Bartosiewicz, Radca Prawny, Managing Associate, Deloitte Legal.

Zmiany dotkną także maksymalnej liczby spraw, które mogą prowadzić komornicy. Po raz kolejny wprowadzono limit spraw spoza rewiru, które komornik może przyjąć w danym roku kalendarzowym – do 2500 spraw. Pozwolono jednak na zwiększenie tego limitu do 5000, gdy komornik prowadzi kancelarię minimum dwa lata, zaległość w rozpoznaniu spraw nie przekracza sześciu miesięcy, a skuteczność prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim przekroczyła 35 procent. W praktyce jednak, ten trzeci wymóg dla większości komorników okaże się najpewniej niewykonalny.

Gruntownej zmianie z początkiem 2019 r. ulegną także wysokość oraz zasady ustalania opłat i wydatków egzekucyjnych. Ma to na celu zmniejszenie wysokości opłat obciążających dłużnika, w szczególności gdy szybko spłaci swoje zobowiązanie. Doprowadzi to jednak do zmniejszenia przychodów kancelarii komorniczych.

Nowe przepisy podniosą także nieznacznie wysokość opłaty obciążającej wierzyciela w przypadku złożenia wniosku o poszukiwanie majątku dłużnika. Opłata ta zostanie jednak naliczona dopiero wówczas, gdy komornik podejmie czynności terenowe względem dłużnika. W konsekwencji obniży się średnia wysokość zaliczki obciążającej wierzyciela na początku postępowania.

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • Czytelnik 06.10.2018

    Merytoryczny rzetelny artykuł. Tego juz sis prawie nie spotyka .w dziennikarstwie. Szacunek dla autora.

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.