10.10.2020/11:20

Związki zawodowe Tesco w Polsce nie zgadzają się na zmianę podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Tesco Polska otrzymało od Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” odpowiedź w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z pisma wynika, że Tesco chce dokonać zmian w podziale środków ZFŚS.

Związkowcy domagają się od Tesco Polska jak najszybszego zorganizowania spotkań komisji ZFŚS w celu przyznania pracownikom należnych świadczeń oraz oddelegowania przedstawicieli pracodawcy do tych komisji.

Organizacja wskazuje, że nie zgadza się na połączenie wszystkich działających komisji w jedną, która podzieliłaby środki funduszu. Z listu MOZ NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska wynika, że detalista zatrudnia obecnie około 9 tys. osób.

Poniżej publikujemy pełną treść pisma przesłanego do Zarządu Tesco Polska ws. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

Odpowiadając na  pismo z dnia 6 października 2020 r., MOZ NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska Sp. z o. o., wskazujemy, że nie zawiera ono odpowiedzi na zgłoszone przez nas wątpliwości co do aktualnego funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W związku z tym, oświadczamy, co następuje:

           Podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinien następować na podstawie obowiązującej Ustawy o ZFŚS oraz na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Tesco Polska sp. z o.o., który został uzgodniony przez pracodawcę oraz wszystkie działające u pracodawcy organizacje związkowe. Na postawie Regulaminu ZFŚS pracodawca stworzył „Przewodnik dla Kierowników Personalnych, Kierowników Sklepów i członków Komisji ZFŚS”, który również znajduje zastosowanie przy podziale środków ZFŚS.

         Zgodnie z art. 10 Ustawy, środkami funduszu administruje pracodawca i to pracodawca jest odpowiedzialny za zgodność regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa.

Każda zmiana jaką strony chciałyby wprowadzić do zarządzania funduszem, koniecznie powinna być poprzedzona zmianą w Regulaminie ZFŚS.

         W związku z powyższym jeżeli pracodawca chce dokonać zmian w podziale środków ZFŚS powinien niezwłocznie podjąć konsultacje przewidziane w ustawie o związkach zawodowych.

Do czasu dokonania zmian w Regulaminie ZFŚS poprzedzonych konsultacjami zgodnymi z (uzz), obowiązują wszystkie zapisy Regulaminu ZFŚS w Tesco Polska sp. z o.o..

         NSZZ „Solidarność” pragnie podkreślić, że bardzo zależy nam na tym, aby nasi Koledzy i Koleżanki otrzymali należne im świadczenia.

 Sprawa ta zawsze była traktowana przez Organizację Międzyzakładową priorytetowo i podjęła ona w ostatnich latach szereg działań mających na celu zabezpieczenie słusznych interesów załogi.

 Część z efektów tych działań jest już widoczna obecnie, część zaś przyniesie widoczne efekty w najbliższym czasie.

Stąd, wzywamy pracodawcę o jak najszybsze zorganizowanie spotkań funkcjonujących nadal  Komisji ZFŚS w celu przyznania pracownikom należnych świadczeń oraz o oddelegowanie przedstawicieli pracodawcy do tych komisji.

        Wskazujemy końcowo, że Państwa propozycja zmiany wszystkich Komisji w jedną Komisję ZFŚS dzielącą środki funduszu wśród około 9000 pracowników jest całkowicie nieakceptowalna.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.