Dostępna strona

Strona internetowa instytucji pośredniczącej PO WER prowadzona przez Centrum Projektów Europejskich

 

Strona internetowa instytucji pośredniczącej PO WER to kompleksowe źródło informacji na temat możliwości finansowania projektów ze środków unijnych w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Treści, struktura strony oraz grafika tego serwisu zostały specjalnie dostosowane do celów i potrzeb użytkowników. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów, a nasz serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)

 

Poruszanie się bez użycia klawiatury

Strona instytucji pośredniczącej PO WER oparta jest o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po serwisie. Wszystkie funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po serwisach.

Na początku strony głównej umieściliśmy linki - skróty prowadzące do:

·         treści,

·         wyszukiwarki,

·         wiadomości,

·         dostępnej strony,

·         kontaktu,

·         punktów informacyjnych,

·         wyszukiwarki dotacji.

Na pozostałych podstronach umieściliśmy skróty prowadzące do:

·         nawigacji,

·         treści,

·         stopki serwisu.

Nasze strony powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększanie serwisu instytucji pośredniczącej PO WER. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji o Działaniu 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Polsce. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia, a trudne słownictwo próbujemy tłumaczyć w Słowniku. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisu to proces

Staramy się zapewnić pełną dostępność naszego serwisu internetowego, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc go poprawić, prosimy o kontakt pod adres e-mail: dorota.bartosiewicz-bryll@cpe.gov.pl lub telefonicznie: 22 378 31 64.