Kontakt

Zapraszamy do rozmowy z nami! Mogą Państwo także skontaktować się z nami drogą elektroniczną bądź umówić się na spotkanie.

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa
KRS 0000079655 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIII Wydz. Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 6 000 000,00 zł
NIP: 525-22-27-438
REGON: 017462693

LPV GmbH
Hülsebrockstrasse 2-8
48165 Münster

Kontakt:

info@wiadomoscihandlowe.pl

+48 533 306 967