Kontakt

Zapraszamy do rozmowy z nami! Mogą Państwo także skontaktować się z nami drogą elektroniczną bądź umówić się na spotkanie.

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa
tel.: 22 490 90 81
KRS 0000079655 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIII Wydz. Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 4 650 000,00 zł
NIP: 525-22-27-438
REGON: 017462693

LPV GmbH
Hülsebrockstrasse 2-8
48165 Münster

Office Manager
Magda Klejzerowicz
magda.klejzerowicz@wiadomoscihandlowe.pl
kom. 534 408 935
info@wiadomoscihandlowe.pl
tel. 22 490 90 81