Przywitanie ekran startowy po zalogowaniu

Witamy w systemie, umożliwia on pełne korzystanie z funkcji dostępnych dla użytkownika w platformie.

 

Poniżej dostępne są skróty do głównych funkcji systemu. Możesz je dowolnie ustawić (przeciągnij i puść). Opcje te dostępne są również w lewym menu (je również możesz spersonalizować).