Redakcja

Wiadomości Handlowe
ul. Wołoska 7, bud. Mars, klatka D
02-675 Warszawa
tel.: 22 490 90 81
fax: 22 490 90 82

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Wołoska 7, bud. Mars, klatka D
02-675 Warszawa
tel.: 22 490 90 81
fax: 22 490 90 82
LPV GmbH
Am Hammergraben 14
D-56567 Neuwied
 
 

Miesięcznik Wiadomości Handlowe i portal wiadomoscihandlowe.pl redagowane są przez:

Grzegorz Szafraniec

General Publishing Director / Generalny Dyrektor Wydawniczy
Editor in Chief / Redaktor Naczelny

Grzegorz SZAFRANIEC
tel. 519 042 657, 501 026 973
grzegorz.szafraniec@wiadomoscihandlowe.pl
redaktor@wiadomoscihandlowe.pl
Twitter: NaczelnyWH

Łukasz Stępniak Redaktor Naczelny WH.pl
Digital Media Director
Łukasz STĘPNIAK
tel. 731 300 713
lukasz.stepniak@wiadomoscihandlowe.pl
Twitter: lukaszstepniak
Paweł Jachowski Zastępca Redaktora Naczelnego WH.pl
Paweł JACHOWSKI
tel. 731 301 461
pawel.jachowski@wiadomoscihandlowe.pl
Twitter: paweljachowski
Sekretarz Redakcji
Irina NOWOCHATKO-KOWALCZYK
tel. 730 014 869
irina.nowochatko@wiadomoscihandlowe.pl

Redaktor
Magdalena STOSIO-RÓG
tel. 577 253 535
magdalena.stosio-rog@wiadomoscihandlowe.pl

Hubert Wójcik

Redaktor
Hubert WÓJCIK
tel. 519 042 659
hubert.wojcik@wiadomoscihandlowe.pl

 

Łukasz Rawa

Redaktor
Łukasz RAWA
tel. 669 484 154
lukasz.rawa@wiadomoscihandlowe.pl
Twitter: LukaszRawa

 

Redaktor
Magda GŁOWACKA
tel. 519 042 660
magda.glowacka@wiadomoscihandlowe.pl

 

Redaktor
Agata KINASIEWICZ
tel. 533 047 860
agata.kinasiewicz@wiadomoscihandlowe.pl

Redaktor
Michał KOKOSZKIEWICZ
tel. 519 042 671
michal.kokoszkiewicz@wiadomoscihandlowe.pl
Twitter: kokoszkiewiczm

 

Redaktor
Konrad KASZUBA
tel. 501 263 230
konrad.kaszuba@wiadomoscihandlowe.pl

Social Media Specialist
Monika ZAŁOGA
tel. 534 086 194
monika.zaloga@wiadomoscihandlowe.pl


Redakcja Graficzno-Techniczna
robert.lipski@wiadomoscihandlowe.pl
NAKŁAD:
80 000 egz.
DRUK: QuadGraphics Europe


Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, może odmówić ich przyjęcia bez podania przyczyn.