Redakcja

Wiadomości Handlowe
ul. Postępu 18b,
02-676 Warszawa (uwaga, nowy adres od maja 2022 r.!)
tel.: +48 534 408 935

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Postępu 18b,
02-676 Warszawa (uwaga, nowy adres od maja 2022 r.!)
tel.: +48 534 408 935

Zarząd
dr Adam Koziolek
Piotr Chrobot

LPV GmbH
Am Hammergraben 14
D-56567 Neuwied
 
 

Miesięcznik Wiadomości Handlowe i portal wiadomoscihandlowe.pl redagowane są przez:

 

 

Łukasz Stępniak Redaktor Naczelny portalu wiadomoscihandlowe.pl oraz miesięcznika Wiadomości Handlowe
Łukasz STĘPNIAK
tel. 731 300 713
lukasz.stepniak@wiadomoscihandlowe.pl
Twitter: lukaszstepniak
Paweł Jachowski Zastępca Redaktora Naczelnego portalu wiadomoscihandlowe.pl
Paweł JACHOWSKI
tel. 731 301 461
pawel.jachowski@wiadomoscihandlowe.pl
Twitter: paweljachowski

Zastępca Redaktora Naczelnego
Redaktor Prowadząca Wiadomości Handlowych
Magdalena STOSIO-RÓG
tel. 577 253 535
magdalena.stosio-rog@wiadomoscihandlowe.pl

Sekretarz Redakcji
Irina NOWOCHATKO-KOWALCZYK
tel. 730 014 869
irina.nowochatko@wiadomoscihandlowe.pl
Łukasz Rawa

Redaktor
Łukasz RAWA
tel. 669 484 154
lukasz.rawa@wiadomoscihandlowe.pl
Twitter: LukaszRawa

 

Redaktor
Magda GŁOWACKA
tel. 519 042 660
magda.glowacka@wiadomoscihandlowe.pl

 

Redaktor
Michał KOKOSZKIEWICZ
tel. 519 042 671
michal.kokoszkiewicz@wiadomoscihandlowe.pl
Twitter: kokoszkiewiczm

 

Redaktor
Konrad KASZUBA
tel. 501 263 230
konrad.kaszuba@wiadomoscihandlowe.pl


Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, może odmówić ich przyjęcia bez podania przyczyn.