REKLAMAMLEKOVITA - Wypasione 2020 - Baner Główny (01-10.06.2020)

Redakcja

"Wiadomości Handlowe"
ul. Wołoska 7, bud. Mars, klatka D
02-675 Warszawa
tel.: 22 490 90 81
fax: 22 490 90 82

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Wołoska 7, bud. Mars, klatka D
02-675 Warszawa
tel.: 22 490 90 81
fax: 22 490 90 82
LPV GmbH
Am Hammergraben 14
D-56567 Neuwied
 
 

Miesięcznik "Wiadomości Handlowe" i portal wiadomoscihandlowe.pl redagowane są przez:

Grzegorz Szafraniec

General Publishing Director / Generalny Dyrektor Wydawniczy
Editor in Chief / Redaktor Naczelny

Grzegorz SZAFRANIEC
tel. 519 042 657
tel. 501 026 973
grzegorz.szafraniec@wiadomoscihandlowe.pl
redaktor@wiadomoscihandlowe.pl

Łukasz Stępniak Redaktor Naczelny WH.pl
Digital Media Director
Łukasz STĘPNIAK
tel. 731 300 713
lukasz.stepniak@wiadomoscihandlowe.pl
Twitter: lukaszstepniak
Anna Terlecka

Zastępca Redaktora Naczelnego
Anna TERLECKA
tel. 519 042 658
anna.terlecka@wiadomoscihandlowe.pl

 

Sekretarz Redakcji
Irina NOWOCHATKO-KOWALCZYK
tel. 730 014 869
irina.nowochatko@wiadomoscihandlowe.pl
Paweł Jachowski Z-ca Redaktora Naczelnego wiadomoscihandlowe.pl
Paweł JACHOWSKI
tel. 731 301 461
pawel.jachowski@wiadomoscihandlowe.pl
Twitter: paweljachowski
Hubert Wójcik

Redaktor
Hubert WÓJCIK
tel. 519 042 659
hubert.wojcik@wiadomoscihandlowe.pl

 

Łukasz Rawa

Redaktor
Łukasz RAWA
tel. 669 484 154
lukasz.rawa@wiadomoscihandlowe.pl
Twitter: LukaszRawa

 

Redaktor
Magda GŁOWACKA
tel. 519 042 660
magda.glowacka@wiadomoscihandlowe.pl

 

Redaktor
Agata KINASIEWICZ
tel. 533 047 860
agata.kinasiewicz@wiadomoscihandlowe.pl

Redaktor
Michał KOKOSZKIEWICZ
tel. 519 042 671
michal.kokoszkiewicz@wiadomoscihandlowe.pl

 

Redaktor
Magdalena STOSIO-RÓG
tel. 577 253 535
magdalena.stosio-rog@wiadomoscihandlowe.pl

Redaktor
Konrad KASZUBA
tel. 501 263 230
konrad.kaszuba@wiadomoscihandlowe.pl

Social Media Specialist
Monika ZAŁOGA
tel. 534 086 194
monika.zaloga@wiadomoscihandlowe.pl


Redakcja Graficzno-Techniczna
robert.lipski@wiadomoscihandlowe.pl
NAKŁAD:
80 000 egz.
DRUK: QuadGraphics Europe


Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, może odmówić ich przyjęcia bez podania przyczyn.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

Pomóż nam poprawić serwis

Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

do góry strony