Newsletter

Usługa „Newsletter” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z handlem detalicznym i hurtowym, a także szeroko rozumianym sektorem dóbr szybkozbywalnych (FMCG).

Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.

W celu świadczenia usługi „Newsletter” Wydawnictwo Gospodarcze sp. z o.o. pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na linki: „Polityka prywatności” .

Administratorem danych jest Wydawnictwo Gospodarcze, z siedzibą przy ul. Wołoska 7 (budynek Mars, klatka D) 02-675 Warszawa. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

Zrezygnuj z subskrypcji newslettera

Rezygnując pozbawiasz się dostępu do najważniejszych informacji z branży.