07.07.2016/10:59

Podatek handlowy a grupy kapitałowe - zobacz propozycję poprawki

Choć ustawa o podatku handlowym została w środę uchwalona przez Sejm, nie jest to jeszcze koniec walki o jej kształt. Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz część środowiska handlowego - głównie polscy przedstawiciele branży RTV i AGD - liczą na to, że w toku prac w Senacie zgłoszona zostanie poprawka, mająca na celu uszczelnienie podatku poprzez nałożenie go na grupy kapitałowe. Zobacz, jak wygląda propozycja tejże poprawki.

Pomysł wprowadzenia dodatkowego artykułu do projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej padł we wtorek podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu działającego pod kierownictwem posła Adama Abramowicza. Poprawka przygotowana została przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i zaprezentowana przez prezesa organizacji, Cezarego Kaźmierczaka. Po blisko godzinnej dyskusji nad kształtem proponowanych zmian, parlamentarzyści zdecydowali, że pomysł godny jest rozważenia. Adam Abramowicz stwierdził, że poprawka może zostać zgłoszona jeszcze podczas drugiego czytania (co się nie udało) albo w Senacie. Ten drugi wariant wciąż jest możliwy.

- Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego rekomenduje Ministerstwu Finansów wprowadzenie do ustawy poprawki, która spowoduje opodatkowanie obrotów podmiotów powiązanych kapitałowo. Jednym ze sposobów tego opodatkowania jest przedstawiona dzisiaj podczas prac Zespołu koncepcja. Zespół prosi Ministerstwo Finansów o analizę tej koncepcji oraz wprowadzenie do projektu ustawy przekonsultowanej propozycji - głosiła uchwała przyjęta we wtorek przez zespół Abramowicza.

Poniżej prezentujemy treść poprawki autorstwa ZPP. Miałaby ona zostać wprowadzona między obecnym art. 9 a art. 10.

Art. 10. 1. W przypadku podatników tworzących grupę handlową w rozumieniu ust. 4 obowiązek podatkowy dla każdego z tych podatników powstaje z chwilą osiągnięcia przez grupę handlowa w danym miesiącu przychodu przekraczającego kwotę 17 000 000 zł. Przychód grupy handlowej powstaje poprzez zsumowanie przychodów ze sprzedaży detalicznej wszystkich podatników tworzących grupę handlową.2. Obowiązek podatkowy podatnika wchodzącego w skład grupy handlowej powstaje w danym miesiącu w odniesieniu do kwoty przychodu przekraczającej kwotę ustaloną według następującego wzoru:PP--------- * 17 000 000 zł,PGH gdzie:PP – oznacza przychód ze sprzedaży detalicznej podatnika osiągnięty w danym miesiącu,PGH – oznacza sumę przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętą przez wszystkich podatników tworzących grupę handlową.3. Stawki podatku dla podatników tworzących grupę handlową wynoszą odpowiednio:1) 0,8% podstawy opodatkowania - w części w jakiej podstawa opodatkowania podatnika nie przekracza w danym miesiącu kwoty równej udziałowi tego podatnika w całości przychodu grupy handlowej do kwoty 170 000 000 zł ;2) 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę jaka przypada danemu podatnikowi w danym miesiącu przy uwzględnieniu jego udziału w całości przychodów grupy handlowej w części w jakiej przychód grupy przekracza 170 000 000 zł.4. Grupę handlową stanowią podatnicy, posługujący się jedną marką handlową (znakiem towarowym) wykorzystywaną do oznaczania punktów sprzedaży detalicznej, które prowadzą, i między którymi istnieją powiązania o charakterze kapitałowym. Przez powiązania o charakterze kapitałowym, o których mowa w zdaniu pierwszym rozumie się sytuację, w której jeden z podatników lub inny podmiot posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 20% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.5. Podatnicy wchodzący w skład grupy handlowej określonej w ust. 4 są zobowiązani podawać pozostałym podatnikom wchodzącym w skład grupy wysokość swoich przychodów ze sprzedaży detalicznej lub przekazywać je jednemu podatnikowi, wyznaczonemu przez grupę do zbierania danych o przychodach ze sprzedaży detalicznej od wszystkich podatników grupy handlowej, który po ich zebraniu będzie przekazywał wysokość łącznej sprzedaży detalicznej grupy handlowej pozostałym podatnikom z grupy. Informacja o wyznaczonym podatniku powinna zostać przekazana naczelnikom urzędów skarbowych właściwym dla wszystkich podatników wchodzących w skład sieci handlowej nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, a w przypadku podatników rozpoczynających dokonywanie czynności opodatkowanych po dniu wejścia w życie ustawy – nie później niż w ciągu 14 dni od ich rozpoczęcia.6. Podatnicy wchodzący w skład grupy handlowej są obowiązani do 20. dnia każdego miesiąca przekazać pozostałym podatnikom z grupy lub podatnikowi wyznaczonemu zgodnie z ust. 3 informację o wysokości sprzedaży detalicznej zrealizowanej w miesiącu poprzedzającym. Podatnik wyznaczony jest obowiązany do 23. dnia każdego miesiąca przekazać wszystkim podatnikom wchodzącym w skład sieci handlowej informację o wysokości sprzedaży detalicznej grupy mającej zastosowanie do obliczenia podatku z tytułu sprzedaży detalicznej zrealizowanej przez każdego podatnika w miesiącu poprzedzającym.7. Brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 5 i 6 oznacza konieczność zastosowania przez podatników wchodzących w skład grupy handlowej stawki podatku, o której mowa w art. 9 pkt 2).

Czytaj także:
Grupy kapitałowe jednak zapłacą podatek handlowy?! Kontrowersyjna poprawka na finiszu prac
Komisja Europejska: progresywny podatek handlowy sprzeczny z prawem unijnym
Sejm uchwalił podatek od handlu

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • rotan 07.07.2016

    Ktoś wie czy obejmie to franczyzeeeeeE???????????????

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.