30.11.2018/13:27

Związki zawodowe od 1 stycznia 2019 r. otrzymają potężne wsparcie ustawowe

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Niniejszy akt prawny wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych, spośród których poniżej opisano wybrane kwestie. Najważniejsze zmiany omawia Marta Kurzajewska-Ożarowska, radca prawny, Merski Radcowie Prawni i Adwokaci.

Najbardziej wiodącą nowelizacją jest zmiana definicji osoby, która może przystąpić do związku. Ustawa wprowadziła rozszerzenie koalicji związkowej na wszystkie osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Obok pracowników prawo do tworzenia oraz wstępowania do związków zawodowych będą miały również osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług oraz umowy o dzieło. Z przywileju tego będą mogły również skorzystać tzw. „osoby samozatrudnione”, czyli prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Warunkiem jest jednak, aby osoby te wykonywały pracę na rzecz danego podmiotu osobiście (tj. bez pośrednictwa innych jednostek).

Analogicznie jak dotychczas, w dalszym ciągu zrzeszać będą mogli się m.in. pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami. Prawa do tworzenia związków zawodowych, tak jak do tej pory, nie będą posiadać wolontariusze oraz stażyści. Osoby te będą jednak mogły wstępować do istniejących już związków zawodowych, jeżeli taką okoliczność będzie przewidywał ich status.

Reprezentacja zbiorowa i indywidualna związków

W związku z rozszerzeniem koalicji związkowej reprezentacja zbiorowa związków będzie obejmowała ogół osób wykonujących pracę zarobkową niezależnie od tego, czy są one ich członkami. Natomiast w sprawach indywidualnych dotyczących wykonywania pracy zarobkowej związki zawodowe nadal chronić będą wyłącznie prawa i interesy osób stowarzyszonych w ich kręgach.

Kto będzie posiadał uprawnienia zakładowej organizacji związkowej?

Tak jak dotychczas miano zakładowej organizacji związkowej będzie przysługiwało organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków, będących pracownikami u pracodawcy objętego jej działaniem. Przy czym, w związku z powyżej opisanymi zmianami, taki przymiot będzie również przysługiwał osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Warunkiem przyznania powyższym jednostkom takiego uprawnienia jest konieczność świadczenia przez nich pracy – co najmniej 6 miesięcy – na rzecz podmiotu objętego działaniem danej organizacji.

Tym samym warto pamiętać, że również m.in. osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę będą miały znaczenie przy ocenie zakładowego charakteru organizacji związkowej.

Zakaz dyskryminacji podmiotów zrzeszonych w związkach zawodowych

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.