10.03.2020/12:13

Ciężarna w pracy szczególnie uprzywilejowana

Limitowany czas pracy, zakaz wykonywania czynności uciążliwych lub niebezpiecznych, a także ochrona stosunku pracy i możliwość rozwiązania umowy jedynie w skrajnych przypadkach – to tylko część z uprawnień, które przysługują pracującym kobietom w ciąży.

Tego typu postanowienia wynikają bezpośrednio z zapisów kodeksu pracy. W przypadku czasu pracy zakłada on, że kobieta w ciąży nie może pracować więcej, niż 8 godzin dziennie. Takiej pracownicy nie można także zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej. W tym drugim przypadku pracodawca powinien zapewnić ciężarnej możliwość pracy w dzień, poprzez skierowanie do innych zadań, a jeżeli specyfika danej firmy to uniemożliwia, zwolnić ją z wykonywanych obowiązków. Ciężarna ma jednak nadal prawo do pełnego wynagrodzenia. Gdy kobieta po ciąży będzie już mogła wrócić do pracy, pracodawca jest zobowiązany zatrudnić ją na stanowisku oraz w tym samym wymiarze godzin, jaki został zapisany w umowie o pracę.

Z czasem pracy związana jest też kwestia zwolnień udzielanych pracowniczce, w celu przeprowadzenia badań lekarskich związanych z ciążą. Pracodawca jest zobowiązany udzielić takiego zwolnienia, jeżeli nie ma możliwości ich dokonania poza godzinami pracy. Zwolnienie obejmuje nie tylko czas przeprowadzenia samych badań, ale też okres potrzebny na dojazd oraz inne czynności związane z wizytą u lekarza. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zakaz dźwigania

Kodeks pracy reguluje także kwestie zakazu wykonywania przez kobiety w ciąży oraz matki karmiące piersią prac uciążliwych, niebezpiecznych oraz szkodliwych dla zdrowia. Chodzi o zapis z art. 176 § 1 kodeksu pracy. Szczegółowy wykaz prac, których ciężarna nie może wykonywać, zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. W przypadku, gdy kobieta wykonuje jedno z tych zajęć musi oddelegować ją do innych zadań lub zwolnić z obowiązku świadczenia pracy (art. 179 § 1 kodeksu pracy).

Wypowiedzenie? Tylko, gdy firma bankrutuje

Kobieta w ciąży jest szczególnie chroniona, jeżeli chodzi o trwałość stosunku pracy. Pracodawca nie może wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w czasie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą odpowiednio umotywowane przyczyny, pozwalające na rozwiązanie umowy z winy pracownicy. Zgodę musi wyrazić jednak organizacja związkowa działająca w zakładzie pracy. Tego typu ochrona nie dotyczy pracownicy na okresie próbnym, krótszym niż miesiąc. W przypadku umowy dłuższej lub zawartej na czas określony, kończącej się już po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa przedłuża się automatycznie do dnia porodu.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z ciężarną lub matką korzystającą z urlopu macierzyńskiego, wypowiadając jej umowę tylko w dwóch przypadkach – ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Wtedy musi on uzgodnić z kobietą oraz ewentualnie z organizacją związkową termin rozwiązania umowy. Jeżeli do tego czasu nie może jej skierować do innej pracy, pracownicy przysługują świadczenia określone w innych przepisach.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.