29.05.2019/09:15

Kiedy i komu przysługuje odprawa pieniężna

Pracownikowi przysługują różne rodzaje odpraw pieniężnych: rentowa, emerytalna, a także związana z utratą zatrudnienia. Ta ostatnia przysługuje osobie, która odchodzi z pracy na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę.

Kwestię odprawy pieniężnej związanej z utratą zatrudnienia reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Przepisy tej ustawy stosuje się w przypadku zwolnień grupowych, tj. w razie konieczności rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, drogą wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron.

Odprawa przy zwolnieniach indywidualnych

Dodatkowym warunkiem jest, aby w terminie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie objęło określoną liczbę pracowników – co najmniej 10, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników; 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników; 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

– Co istotne, przepisy dotyczące odprawy mogą też znaleźć zastosowanie dla zwolnień indywidualnych. Dotyczy to sytuacji, gdy w okresie nieprzekraczającym 30 dni, u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, zwolnienia obejmują mniejszą liczbę pracowników niż wymagana dla zwolnienia grupowego. Nie mniej istotnym jest, aby rozwiązanie stosunku pracy było spowodowane przyczyną niedotyczącą pracowników. Ta przyczyna musi być wyłącznym powodem uzasadniającym wypowiedzenie czy też rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron – tłumaczy Nikola Misiek z kancelarii prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Gdy do zwolnienia przyczynił się pracownik

Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, wówczas stosuje się wyłącznie przepisy Kodeksu pracy z pominięciem omawianej ustawy. Konsekwencją jest brak obowiązku wypłaty odprawy pieniężnej, nawet jeśli przyczyny leżące u podstaw rozwiązania umowy o pracę nie dotyczą pracownika.

– Podkreślenia wymaga, że odprawa pieniężna nie przysługuje, gdy przyczyny rozwiązania stosunku pracy będą choć częściowo leżały po stronie pracownika. Przy ustalaniu prawa do odprawy niezwykle ważne jest zatem ustalenie, czy pracownik przyczynił się do podjęcia przez pracodawcę decyzji o zakończeniu współpracy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego nie będzie zobowiązany do wypłaty odprawy pracodawca dokonujący zwolnienia indywidualnego, jeśli wskaże w oświadczeniu o rozwiązaniu stosunku pracy, poza przyczynami niedotyczącymi pracownika, również przyczyny odnoszące się do pracownika. Takie współprzyczynienie się pracownika może polegać m.in. na jego całkowitej lub częściowej nieprzydatności do pracy – kontynuuje ekspertka.

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • xxxx 04.06.2019

    kopiuj i wklej - skąd?

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.