12.09.2019/09:28

Czy skokowy wzrost płacy minimalnej spowoduje mocny wzrost cen w sklepach?

Rada Polityki Pieniężnej poinformowała podczas konferencji prasowej, że oczekuje iż „inflacja – po przejściowym wzroście w I kw. 2020 r. – w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego” (2,5 proc. +/- 1 pkt. proc.).

Jak wskazują eksperci Credit Agricole Bank Polska, Rada Polityki Pieniężnej odnotowała również, że perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB utrzyma się w najbliższych latach na relatywnie wysokim poziomie. Rada oceniła, że „wzrosła jednak niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą”.

Konferencja po posiedzeniu RPP została zdominowana przez temat zapowiedzianego w weekend przez Prawo i Sprawiedliwość silnego wzrostu płacy minimalnej z 2250 zł obecnie do 4000 zł w 2023 r. W ocenie prezesa NBP Adama Glapińskiego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej (lata 2019-2021) wzrost ten będzie neutralny dla dynamiki PKB. Jego zdaniem wpływ zwiększenia płacy minimalnej na inflację będzie „minimalny” i wyniesie 0,1 pkt. proc. w 2021 r., a w 2022 r. będzie on „zbliżony” do oczekiwanego w 2020 r. W ocenie prezesa NBP wzrost płacy minimalnej zrealizowany zgodnie z zapowiedzianą przez PiS ścieżką będzie „marginalnym wydarzeniem z punktu widzenia inflacji”.

Jego zdaniem, w świetle wyników analiz prowadzonych w NBP, poświęconych skutkom wcześniejszego wzrostu płacy minimalnej, przedsiębiorstwa zareagują na jej zwiększenie przede wszystkim ograniczeniem kosztów niezwiązanych z pracą oraz podniesieniem produktywności. Prezes NBP poinformował również, że zapowiedź silnych podwyżek minimalnego wynagrodzenia nie przyczyniła się do zaostrzenia nastawienia w polityce pieniężnej tych członków RPP, którzy opowiedzieli się za podwyżką stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu RPP lub ich wcześniejsze wypowiedzi wskazywały na ich relatywnie wysoką awersję do inflacji.

Nawiązując do aktualnych krótkookresowych prognoz inflacji przygotowanych w NBP A. Glapiński poinformował, że wskazują one na wzrost inflacji w I kw. 2020 r. do poziomu 3,5 proc. r/r (2,6 proc. w przypadku inflacji bazowej z wyłączeniem cen nośników energii i żywności), a następnie jej wyraźny spadek w II kw. do 2,8 proc. (2,4 proc.), który utrzyma się w III kw. (w lipcu 2020 r. spodziewany przez NBP poziom inflacji CPI wyniesie 2,3 proc., a inflacji bazowej 2,2 proc.).

- Zarysowany przez prezesa NBP scenariusz inflacyjny jest zbliżony do naszych prognoz . Wskazują one na silny spadek inflacji w II poł. 2020 r. związany głównie z efektami wysokiej bazy dla cen żywności. Obecni na konferencji członkowie RPP E. Łon i R. Sura również sygnalizowali, że ryzyko inflacyjne w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej jest ograniczone -  podsumowuje Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.