16.05.2017/13:57

EuroCommerce wzywa KE do dalszego rozwoju Wspólnego Rynku Cyfrowego

EuroCommerce, organizacja reprezentująca zrzeszenia firm handlowych z 31 krajów Europy, mocno wspiera inicjatywę Komisji Europejskiej pn. Strategia Wspólnego Rynku Cyfrowego. Projekt został zainicjowany dwa lata temu, a obecnie opublikowany został średniookresowy przegląd postępów prac w tym zakresie. EuroCommerce chce przyspieszenia unifikacji europejskiego rynku cyfrowego.

Detaliści i hurtownicy zrzeszeni w EuroCommerce wzywają do dalszych prac nad utworzeniem Wspólnego Rynku Cyfrowego, tak aby Europa mogła się stać globalnym liderem w zakresie e-commerce. Dwa lata po uruchomieniu projektu Komisja Europejska opublikowała średniookresową ocenę postępów w jego wdrażaniu.

EuroCommerce mocno wspierał tę strategię oraz wysiłki Komisji na rzecz utworzenia prawdziwie wspólnego rynku, co jest niezmiernie istotne w erze gospodarki cyfrowej. To poparcie nie maleje, ale handlowcy wzywają obecnie do tworzenia bardziej ambitnych reguł cyfrowej transformacji gospodarki europejskiej. Europa potrzebuje przede wszystkim działań, które umożliwia klientom i przedsiębiorcom pełne wykorzystanie potencjału rynku liczącego pół miliarda konsumentów.

 – To świetnie, że Komisja będzie realizować wiele z naszych priorytetów i że stara się nie hamować innowacyjności oraz rozwoju nowych modeli biznesowych. Ale Wspólny Rynek Cyfrowy nie może funkcjonować bez skutecznie działającego Wspólnego Rynku jako takiego. Istnieją w nim wciąż różne bariery, narasta też protekcjonizm niektórych państw członkowskich. Te problemy powinny być pilnie rozwiązane przez instytucje unijne i rządy, albo poprzez egzekwowani istniejących uregulowań albo poprzez tworzenie nowych, sensownych przepisów – powiedział Christian Verschueren, dyrektor generalny EuroCommerce.

Organizacja wylicza kwestie priorytetowe dla sektora handlu:

  • Należy uregulować e-commerce w taki sposób, aby zapewnić zrównoważoną i harmonijną przestrzeń gospodarczą. Harmonizowanie gwarancji konsumenckich nie jest łatwe, ale jak dotąd postęp w tym zakresie jest zbyt mały, zarówno w działaniach Komisji Europejskiej, jak i Rady Europejskiej. W stanowisku Parlamentu Europejskiego należy docenić równe traktowanie wszystkich kanałów sprzedaży online i offline. Aby handel transgraniczny rozkwitał, potrzebne są regulacje, które będą praktyczne i proporcjonalne, ale zarazem będą skutecznie chronić konsumentów
  • Projekty regulacji kwestii geoblockingu mają słuszne założenia, jednak w proponowanej formie nie przyspieszą handlu transgranicznego, ponieważ nie dają wystarczającego bezpieczeństwa prawnego firmom i zmuszają je do sprzedaży także na rynki, które nie są ich targetem, a zatem do podejmowania znaczącego ryzyka prawnego i komercyjnego
  • Należy upraszczać system podatku VAT poprzez rozszerzenie procedury Mini-One-Stop-Shop (w ramach tej regulacji, na razie dotyczącej świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych na rzecz osób prywatnych z innych krajów UE, przedsiębiorca świadczący tego typu usługi będzie zobowiązany opodatkować sprzedaż wg przepisów obowiązujących w kraju konsumpcji, co oznacza konieczność prowadzenia dodatkowej ewidencji).
  • Należy stworzyć żywy europejski rynek danych, pozwalając firmom na gromadzenie i wykorzystywanie danych według przejrzystych i prawnie bezpiecznych reguł, bez dyskryminacji oraz bez naruszania swobody zawierania umów między podmiotami gospodarczymi.
  • Należy wprowadzić rozwiązania harmonizujące procedury bezpieczeństwa danych w komunikacji elektronicznej, dla zachowania e-prywatności konsumentów.
  • Należy sprecyzować rolę, odpowiedzialność i metody działania platform sprzedażowych, tak aby wszyscy ich użytkownicy byli traktowani równo i uczciwie, aby mogli konkurować ze sobą na równych warunkach w zakresie podatków, przepisów o zatrudnieniu i o ochronie środowiska.
  • Należy wspierać programy szkoleniowe dla pracowników, aby łatwiej im było sprostać oczekiwaniom i potrzebom konsumentów. Więcej środków powinno się przeznaczać na wspieranie MŚP w tym zakresie.
Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.