22.09.2020/10:21

Grupa CCC utworzyła rezerwę księgową w wysokości 448,7 mln zł, w związku z wyceną firmy Karl Voegele

Zarząd spółki CCC poinformował w raporcie bieżącym o utworzeniu i ujęciu w sprawozdaniach finansowych rezerw i odpisów, które będą miały istotny wpływ na wynik Grupy za I półrocze 2020 roku. Rezerwy o charakterze czysto księgowym (niegotówkowym) zostały oszacowane na poziomie 448,7 mln PLN.

Utworzone rezerwy wynikają głównie z wyceny przedsiębiorstwa Karl Voegele AG do wartości godziwej i przeklasyfikowania tej spółki do działalności zaniechanej wraz z dniem 1 czerwca 2020 oraz z dokonanego odpisu na należności handlowe i pożyczki udzielone dla HR Group.

Spółka informuje, że utworzenie rezerw wpłynie na poszczególne pozycje sprawozdania Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I półrocze 2020 roku, w tym m.in. na kszt własny sprzedaży (w kwocie 13,3 mln PLN), koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (w kwocie 319,4 mln PLN), wynik operacyjny (w kwocie 332,7 mln PLN), koszty finansowe (w kwocie 116,0 mln PLN) oraz wynik przed opodatkowaniem (w kwocie 448,7 mln PLN)

„Utworzenie rezerw ma charakter jednorazowy. Podejmowane przez Emitenta działania restrukturyzacyjne mają na celu głównie ograniczenie kosztów działalności Emitenta w segmencie stacjonarnym w regionie Europy Zachodniej i redukcji obecności na tych rynkach, w ramach koncentracji na kluczowych krajach regionu CEE.

Jednocześnie, w odniesieniu do poprzednio komunikowanych rezerw o charakterze gotówkowym o wartości 147 mln PLN, Emitent informuje, że uległy one zmniejszeniu o kwotę 6,7 mln PLN.” – czytamy w komunikacie.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także