13.11.2020/16:24

Jak będzie wyglądała działalność Grupy Eurocash w bliskiej przyszłości?

 

Grupa Eurocash opublikowała raport finansowyt za III kw. br. w ramach którego zarząd firmy przeanalizował najbliższą przyszłość grupy m.in. pod kątem dostępu do finansowania i zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19.

Przy dokonywaniu oceny zdolności Grupy Eurocash do kontynuowania działalności zarząd spółki uwzględnił jako zagrożenie istniejące i przewidywane skutki pandemii Covid-19 na działalność jednostki. Dokonał także analizy możliwego wpływu wskazanej sytuacji na wyniki finansowe grupy. Na bazie przeprowadzonej analizy, nie stwierdzono istotnej niepewności co do funkcjonowania grupy w przyszłości.

W dniu 19 czerwca 2020 spółka zawarła z konsorcjum banków trzyletnią umowę kredytową z limitem 600 mln złotych . Którego wykorzystanie na dzień 30 września wynosiło 325 mln złotych. Jednocześnie zarząd podjął decyzję o wykorzystaniu tego kredytu w lipcu 2020 na zrefinansowanie umowy kredytowej kończącej się we wrześniu 2020 r., tym samym zamieniając charakter krótkoterminowy tego finansowania na długoterminowy.

Na dzień 30 września 2020 roku wystąpiła nadwyżka zobowiązań bieżących nad jej aktywami obrotowymi w kwocie 1,94 mld złotych. Jednocześnie na dzień 30 września2020 wystąpiła nadwyżka zobowiązań handlowych nad aktywami obrotowymi (należności handlowe i zapasy) w kwocie 1,12 mld złotych, co zdaniem zarządu jest typowe dla branży, w jakiej działa Grupa Eurocash, w której istotna część sprzedaży dokonywana jest na warunkach gotówkowych, minimalizowany jest stan zapasów, a dostawcy udzielają odroczonych terminów płatności, przy czym grupa wykorzystuje również instrumenty faktoringu odwrotnego.

Jednocześnie Grupa Kapitałowa prowadzi rozwój sieci detalicznej angażując środki własne oraz pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania. Sporządzone przez zarząd plany finansowe na 2020 rok i lata kolejne, wskazują na utrzymanie płynności przez spółki grupy oraz bieżącą obsługę zobowiązań. Warunki zawieszające związane z umowami kredytowymi są na bieżąco monitorowane, na dzień bilansowy 30 września 2020 roku warunki umów kredytowych nie zostały złamane. Ponadto grupa na dzień bilansowy 30 września 2020 roku posiada również niewykorzystane limity kredytowe w kwocie 479 milionów złotych.

Grupa dokonała również analizy odnośnie terminowości regulowania swoich zobowiązań handlowych. Firma planuje utrzymanie struktury i terminów rotacji zobowiązań w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także