30.08.2016/11:13

Jak podatek handlowy zmieni sprawozdania finansowe?

Wchodzące w życie we wrześniu nowe obowiązki podatkowe sprzedawców detalicznych niewątpliwie wpłyną na ich wyniki finansowe. Eksperci Grant Thornton International analizują jak obciążenie podatkiem handlowym pokazać w rachunku zysków i strat? Czy dotknie on pozycji sprawozdania finansowego, którymi najbardziej zainteresowani są inwestorzy i kredytodawcy?
 

1 września 2016 roku wchodzi w życie ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, nazywanym często podatkiem handlowym. Podatkowi podlegać będą podmioty, których miesięczne przychody ze sprzedaży towarów konsumentom przekroczą kwotę 17 milionów złotych. W kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych kwota podatku handlowego stanowić będzie koszt uzyskania przychodu.

Większość komentatorów rozważa wpływ nowego podatku na obciążenia pieniężne podmiotów dokonujących sprzedaży detalicznej, jednak niektóre spółki zastanawiają się już nad sposobem zaprezentowania skutków nowej daniny w ich sprawozdaniach finansowych. Choć kwestia nie wydaje się być skomplikowana, pojawiły się już rozbieżne interpretacje. Pora zatem przyjrzeć się problemowi. Rozważając go trzeba postawić sobie przynajmniej dwa pytania:

Czy w związku z tym, że podatek handlowy ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, obciążenie nowym podatkiem należy wykazać w rachunku zysków i strat jako obciążenie podatkiem dochodowym (tzn. po zysku brutto) czy też w podstawowej działalności?

Jeśli podatek handlowy nie jest zaliczany do celów księgowych do podatku dochodowego, gdzie należy go wykazać w rachunku zysków i strat?

Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania rozpatrując je zarówno z punktu widzenia podmiotów sporządzających sprawozdania według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jak i według ustawy o rachunkowości.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 12 Podatek dochodowy definiuje podatek dochodowy jako taki, który wynika z zysku do opodatkowania: Dla celów niniejszego standardu termin „podatek dochodowy” obejmuje wszelkie krajowe i zagraniczne podatki pobierane od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Ponadto w latach ubiegłych eksperci Grant Thornton International zajmowali się już podobnym problemem i uznali, że tego typu podatki nie są elementem obciążenia podatkiem dochodowym. Powołali się przy tym na  stanowisko Komitetu ds. Interpretacji MSSF z marca 2006 roku, który stwierdził, że  podatki oparte na wielkości obrotu nie są podatkiem dochodowym. Podatek dochodowy musi być oparty o kwotę netto, a sprzedaż nie spełnia tego warunku.

W związku z powyższym do takiego podatku stosuje się na zasadach ogólnych Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe.

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • Felix 31.08.2016

    Ale się uśmiałem - Polska demokratycznym Państwem prawa - od 9 miesięcy mamy przecież pełzającą pisowską dyktaturę.

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.