14.11.2016/12:39

KE ws.nieuczciwych praktyk handlowych: Konieczne przepisy ramowe i urząd arbitra

Na podstawie zaleceń sformułowanych w sprawozdaniu Komisja Europejska podejmie odpowiednie działania na płaszczyźnie politycznej, zgodnie ze swą praktyką wpierania sektora rolnego. Grupa zadaniowa ds. rynków rolnych (ang. Agricultural Markets Task Force, AMTF), pod przewodnictwem byłego holenderskiego ministra rolnictwa i wykładowcy uniwersyteckiego Ceesa Veermana, przedłożyła dziś swoje sprawozdanie komisarzowi UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Philowi Hoganowi.

Utworzenie grupy zadaniowej, złożonej z dwunastu niezależnych ekspertów, jest reakcją na zwiększone zaniepokojenie zachodzącymi na całym świecie zmianami w łańcuchu dostaw żywności, a w szczególności w pozycji producenta w tym łańcuchu. Zwrócono się zatem do grupy zadaniowej o omówienie szeregu kwestii istotnych dla poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym.

- Trudności, jakie wystąpiły niedawno w pewnych sektorach, uświadomiły nam potrzebę zwiększenia roli rolników w łańcuchu żywnościowym i zapewnienia im godziwego wynagrodzenia za dostarczane produkty. Chciałbym sprawić przede wszystkim, by rolnicy uzyskali silniejszą pozycję, a ich głos był lepiej słyszalny. Sprawozdanie grupy zadaniowej ds. rynków rolnych jest bardzo pożądanym wkładem w debatę na temat sposobów osiągnięcia tego celu. Naszym priorytetem będzie teraz przeanalizowanie tego sprawozdania i zawartych w nim zaleceń oraz przygotowanie na ich podstawie odpowiedniej reakcji politycznej. Znaczenie tej kwestii podkreślono już w programie prac Komisji na 2017 r., a dzisiejsze sprawozdanie odegra kluczową rolę w realizacji określonych w tym programie zobowiązań - powiedział przyjmując sprawozdanie komisarz Phil Hogan.

W związku z obawami, że rolnicy narażeni będą w szczególności na skutki wahań cen i długich okresów utrzymywania się cen na niskim poziomie, grupa zadaniowa sformułowała w sprawozdaniu wniosek, iż ramy polityczne regulujące łańcuch dostaw można i należy ulepszyć. Kolejnym wnioskiem płynącym ze sprawozdania jest potrzeba ustanowienia na szczeblu UE nowych przepisów dotyczących określonych nieuczciwych praktyk handlowych, jak również wdrożenia skutecznych systemów egzekwowania prawa w państwach członkowskich, obejmujących na przykład urząd arbitra.

W sprawozdaniu zalecono również zwiększenie przejrzystości rynku, poprawę współpracy między rolnikami, ułatwienie rolnikom dostępu do źródeł finansowania oraz zwiększenie wykorzystania narzędzi zarządzania ryzykiem. W szczególności grupa zadaniowa sformułowała w swoim sprawozdaniu następujące zalecenia:

•    należy zwiększyć przejrzystość rynku, wprowadzić obowiązek sprawozdawczości cenowej i zapewnić szybsze dostarczanie bardziej jednolitych danych;

•    dobrowolne inicjatywy w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych, choć przydatne, okazały się niewystarczające do zapewnienia skutecznego i niezawisłego egzekwowania prawa. Na szczeblu UE należałoby zatem ustanowić przepisy ramowe, a także narzędzia wspierające skuteczne systemy egzekwowania prawa w państwach członkowskich, obejmujące na przykład urząd arbitra. Przedstawiono również zalecenia dotyczące obowiązku stosowania umów pisemnych, co byłoby korzystne dla rolników;

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.