18.03.2020/09:52

Koronawirus skłonił Radę Polityki Pieniężnej do obniżenia stóp procentowych. Pierwsza zmiana od 5 lat

RPP obniżyła stopy procentowe, powołując się m.in. na zagrożenia dla polskiej gospodarki, związane z negatywnymi nastrojami biznesu i konsumentów oraz z działaniami państwa, mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania koronawirusa. Rada wskazała też na negatywny wpływ pandemii koronawirusa na globalną koniunkturę ekonomiczną oraz na interwencje podejmowane przez wiele banków centralnych.

Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 1,00 proc. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 1,50 proc.;
  • stopa depozytowa 0,50 proc.;
  • stopa redyskonta weksli 1,05 proc.;
  • stopa dyskonta weksli 1,10 proc.

Rada podjęła też decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do 0,5 proc., a także decyzję o podwyższeniu oprocentowania środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej z 0,5 proc. do poziomu stopy referencyjnej NBP.

„Na początku bieżącego roku w gospodarce światowej utrzymywał się relatywnie niski, choć stabilny wzrost gospodarczy. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa perspektywy globalnej koniunktury wyraźnie się pogorszyły w ostatnim okresie. Wprowadzane przez wiele państw działania zapobiegające dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w tym ograniczenia w transporcie i funkcjonowaniu sektora usług, a także pogorszenie nastrojów konsumentów i firm przyczyniają się bowiem do osłabienia bieżącej aktywności w wielu gospodarkach. Aktualne prognozy sugerują, że w dalszej perspektywie nastąpi poprawa koniunktury, jednak jej tempo będzie zależało od skuteczności działań hamujących epidemię, a także wpływu zaburzeń na dochody i nastroje podmiotów gospodarczych w dłuższym okresie.” – czytamy w komunikacie.

RPP podkreśla, że w wielu krajach prowadzone są działania z zakresu polityki fiskalnej, ograniczające straty gospodarcze związane z koronawirusem i czasowymi przestojami w działalności firm. Zwraca ponadto uwagę na pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych oraz silne obniżenie cen ropy naftowej na rynku światowym.

„Główne banki centralne istotnie poluzowały politykę pieniężną. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych obniżyła stopy procentowe w pobliże zera, ponownie uruchomiła skup aktywów oraz zwiększyła skalę płynności na rynku finansowym. Ze względu na ujemny poziom stóp procentowych Europejski Bank Centralny poluzował warunki monetarne m.in. zwiększając skalę operacji zasilających w płynność oraz zwiększając skalę skupu aktywów. Wiele innych banków centralnych obniżyło stopy procentowe.” – wylicza Rada.

Członkowie RPP zwracają uwagę, że w Polsce koniunktura w pierwszych miesiącach roku była relatywnie dobra. Jednak epidemia koronawirusa – ze względu na jej negatywny wpływ na nastroje, a także podejmowane działania państwa mające na celu ograniczenie jej rozprzestrzeniania się – będzie powodowała w krótkim okresie ograniczenie aktywności gospodarczej części sektorów. Efekty te mogą być wzmacniane przez jednoczesny spadek aktywności w wielu krajach. Jednocześnie w dalszej perspektywie będą one prawdopodobnie łagodzone przez wprowadzane w wielu krajach pakiety stymulacyjne.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.