25.09.2019/14:49

Małe sklepy naruszają Kodeks pracy znacznie częściej niż duże placówki sieciowe

Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w małych sklepach niesieciowych lub należących do sieci franczyzowych znacznie częściej stwierdzane są nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy, niż w placówkach wielkopowierzchniowych. Wnioski PIP są jednoznaczne: nie ma potrzeby nasilenia kontroli dużych sklepów, działania inspekcji należy zogniskować na sklepach niesieciowych i należących do sieci franczyzowych.

W 2018 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 122 kontrole handlowych placówek wielkopowierzchniowych – o powierzchni sali sprzedaży powyżej 300 mkw – w których pracę świadczyło 5 768 pracowników oraz 259 osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy. W mniejszych sklepach, zatrudniających 3 956 osób, zrealizowano 503 kontrole.

Działania PIP miały charakter kompleksowy – ocenie poddano zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym dotyczące czasu pracy, wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, udzielania urlopów oraz zakładowych źródeł prawa pracy.

Sklepy wielkopowierzchniowe

Na podstawie wyników kontroli inspekcja ustaliła, że w placówkach wielkopowierzchniowych nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy dotyczyły najczęściej nieudzielania należnych urlopów (16,4 proc. kontrolowanych placówek), naruszania norm czasu pracy (15,6 proc.), nieprawidłowej dokumentacji pracowniczej (14,7 proc.)

- W dużych sklepach zanotowano jedynie niewielkie, incydentalne problemy z prowadzeniem kart ewidencji czasu pracy – naruszenia (…) ujawniono w 9 proc. kontroli. Nieprawidłowości w tym zakresie polegały głównie na nieodzwierciedlaniu w dokumentacji rzeczywistego czasu pracy pracowników, jak również prowadzeniu zapisów w sposób uniemożliwiający prawidłowe rozliczenie czasu pracy.” – tłumaczy PIP.

Inspekcja zaznacza, że w tego typu sklepach – co do zasady – nieprawidłowości nie miały charakteru powszechnego i były w większości wynikiem błędów osób nadzorujących, planujących i rozliczających pracę w poszczególnych placówkach. Powodem powstawania uchybień były także problemy z pozyskaniem odpowiedniej liczby pracowników.

- Pozytywne efekty regularnych kontroli podejmowanych przez inspektorów pracy w wielkopowierzchniowych placówkach można dostrzec w sieciach długo działających na rynku – stwierdzane nieprawidłowości nie mają charakteru rażącego i dotyczą niewielkich grup pracowników. Uchybienia ujawniane są tam, gdzie kierownictwa sklepów nie stosują się do narzuconych przez centrale sieci rozwiązań systemowych lub osoby doświadczone zastępowane są osobami nieposiadającymi dostatecznego przygotowania, w szczególności w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy – podkreśla PIP.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.