21.03.2018/15:27

Ministerstwo Pracy i PIP aktualizują wytyczne ws. zakazu handlu w niedziele

Interpretacja przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, wydana 1 marca 2018 r. w formie pytań i odpowiedzi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, została dziś zaktualizowana.

Poniżej wklejamy jedynie nowy fragment interpretacji MRPiPS i PIP.
Uwaga! Z wcześniejszymi wytycznymi można się zapoznać po kliknięciu w niniejszy link.

1. Czy w dni objęte zakazem handlu może funkcjonować stacja paliw, która jest skierowana wyłącznie na obsługę i ładowanie samochodów elektrycznych oraz zlokalizowany przy niej sklep?

Definicję stacji paliw płynnych zawiera art. 3 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż pod pojęciem stacji paliw płynnych należy rozumieć obiekt budowlany, spełniający warunki przewidziane w obowiązujących przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, w obrębie którego dokonywana jest sprzedaż produktów naftowych na podstawie ważnej koncesji udzielonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.).

Ogólnodostępna stacja ładowania, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,  nie jest stacją paliw płynnych w rozumieniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, a co za tym idzie placówka handlowa znajdująca się na terenie takiej stacji jest objęta zakazem handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem niedziele i święta.

Zakaz nie dotyczy natomiast korzystania z samej usługi ładowania obejmującej ładowanie oraz zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury stacji ładowania, na potrzeby ładowania.

2. Czy targowiska, bazary i różne giełdy staroci będą mogły działać w niedziele i święta, kiedy będzie funkcjonował zakaz handlu?

 Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także zakaz powierzania pracownikom w takie dni wykonywania pracy oraz wykonywania czynności związanych z handlem w takich placówkach – nie obowiązuje w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Zatem powyższe wyłączenie obejmuje także przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącą handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek na bazarze czy targowisku.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.