17.12.2020/09:37

Możliwość wypowiadania umów o pracę zdalnie [Cykl porad prawnych]

Zgodnie z art. 30 §3 k.p. oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Do zachowania formy pisemnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu bądź opatrzenie treści oświadczenia woli w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy jest skuteczne z chwilą doręczenia pracownikowi, tj. gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z Kodeksu pracy, oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno wskazywać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. 

Jeśli wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę osobiście w miejscu pracy pracownika jest niemożliwe np. ze względu na występującą sytuację epidemiologiczną, jednym ze sposobów skutecznego doręczenie wypowiedzenia, jest wysłanie pisma za pośrednictwem operatora pocztowego na adres wskazany przez pracownika jako jego stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli oświadczenie o wypowiedzeniu jest doręczone pocztą - jako list polecony z potwierdzeniem odbioru do miejsca zamieszkania pracownika to okres wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia lub od dnia kiedy upłynął termin odbioru przesyłki na poczcie po jej dwukrotnym awizowaniu. Jednak trzeba zwrócić uwagę na regulację, która została wprowadzona w związku z obowiązującym stanem epidemii, tj. art. 98 tzw. Tarczy 2.0 (ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r.) Zgodnie z powyższym artykułem:

Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, których termin odbioru określony w awizo przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania tych stanów oraz w ciągu 14 dni po ich zniesieniu. 

Oznacza to, że nieodebrana przez pracownika przesyłka listowna może zostać uznana za skutecznie doręczoną dopiero po ustaniu stanu epidemii. W takiej sytuacji pracodawca może spróbować za pośrednictwem innego pracownika osobiście doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę na wskazany adres przez pracownika, z którym ma być rozwiązana umowa o pracę, ewentualnie skorzystać z doręczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jednak należy pamiętać, że w przypadku doręczenia za pośrednictwem kuriera nie mamy do czynienia z tzw. fikcją doręczenia. Czyli nie można uznać, że dwukrotne nieodebranie przesyłki przez pracownika oznacza jej doręczenia.

Inna skuteczną formą wypowiedzenia umowy o pracę jest wysłanie wypowiedzenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak załącznik e- maila, bowiem oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 sierpnia 2009 r. (sygn. akt I PK 58/09) potwierdził, że wypowiedzenie wysłane e-mailem będzie skuteczne, gdy zostanie opatrzone e-podpisem. Okres wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia, czyli będzie to dzień wysłania e-maila. Dla pewności w chwili wysyłania wiadomości mailowej zawierającej wypowiedzenie umowy o pracę można zorganizować z pracownikiem telekonferencję, podczas której pracownik zostanie powiadomiony, że właśnie otrzymał na maila wypowiedzenie umowy o pracę.  W telekonferencji ze strony pracodawcy powinny brać udział co najmniej dwie osoby, które poświadczą, że pracownik odebrał maila z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy o pracę. 

Wysłanie wypowiedzenia umowy pracownikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez opatrzenia treści oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym również będzie skuteczne, ale wadliwe i będzie stanowiło podstawę dla pracownika do wytoczenia powództwa przeciwko pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów oraz wystąpienia z żądaniem przywrócenia do pracy albo o wypłatę odszkodowania.

Autor tekstu: Zespół Kancelarii Prawa Pracy Radcy Prawnego Małgorzaty Małeckiej

Kancelaria Prawa Pracy Radcy Prawnego Małgorzaty Małeckiej (fot. materiały partnera)

 

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także