01.03.2021/19:35

Nie będzie rekompensaty dla samorządów udzielających zwolnienia z opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu

Poseł Paweł Szramka złożył interpelację w sprawie możliwości udzielenia rekompensaty samorządom wprowadzającym zwolnienia z opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu. W odpowiedzi Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pisze, że obecnie nie są prowadzone prace nas przepisami w zakresie takiej rekompensaty.

W wyjaśnieniach przygotowanych we współpracy z Ministerstwem Finansów czytamy, że nie są również planowane prace nas przepisami w zakresie rekompensaty z tytułu uchwalenia przez gminy zwolnień z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Marek Niedużak podkreśla, że rząd podjął już szereg działań i rozwiązań, które pozwalają na poprawienie płynności finansowej, usprawnienie wykonywania budżetów samorządowych i uelastycznienie reguł fiskalnych obowiązujących w samorządach. Wprowadzono regulacje, które mają pozytywny wpływ na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego.

Podsekretarz stanu w resorcie rozwoju przypomina, że dochody z opłat określonych w art. 11(1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. opłata od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) nie mogą być wykorzystywane na cele inne niż określono w art. 18(2) przywołanej ustawy.

Takie dochody można przeznaczyć na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a także zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także