18.08.2016/10:10

Przewodnik OECD-FAO – standardy odpowiedzialnego prowadzenia biznesu

Światowe organizacje OECD i FAO opracowały przewodnik odpowiedzialnego prowadzenia biznesu dla przedsiębiorców funkcjonujących w ramach łańcucha dostaw w sektorze rolno-spożywczym. Dotyczy on głównie produkcji rolnej, ale adresowany jest także do producentów żywności przetworzonej, dystrybutorów oraz detalistów z branży spożywczej.

Przewodnik „The OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains 2016” opracowany został w celu ułatwienia przedsiębiorcom, uczestniczącym w światowych łańcuchach dostaw żywności, przestrzegania zasad odpowiedzialnego prowadzenia biznesu (RBC – Responsible Business Conduct).

Jak zauważają autorzy dokumentu, sektor rolno-spożywczy to ponad 570 mln gospodarstw rolnych, stanowiących bazę dla kluczowego działu gospodarki światowej, jakim jest produkcja i dystrybucja żywności. Poziom inwestycji w produkcje rolną jest wysoki, choć zróżnicowany w poszczególnych regionach świata. Ze względu na szybki wzrost liczebności światowej populacji, wzrost dochodów ludności i poprawę odżywiania, w następnych dekadach należy się spodziewać rosnącego popytu na żywność, a tym samym wysokich cen artykułów spożywczych. Za tym pójdą kolejne inwestycje. Inwestorzy powinni przestrzegać zasad RBC. Ważne jest także odpowiedzialne korzystanie z istniejących zasobów, tak aby w długiej perspektywie możliwe było zapewnienie ludzkości bezpieczeństwa żywieniowego.

OECD wraz z FAO opracowało szereg zaleceń, które mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesów w sposób odpowiedzialny, tak aby wszystkie firmy uczestniczące w produkcji i dystrybucji żywności mogły przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, wzrostu zatrudnienia, upowszechniania wiedzy, technologii i środków finansowych w celu doskonalenia wszystkich ogniw światowego łańcucha dostaw.

Przewodnik adresowany jest do wszystkich przedsiębiorców zlokalizowanych wzdłuż łańcucha dostaw żywności, od producentów rolnych, przez przetwórstwo spożywcze po dystrybucję – hurt i detal.

W dokumencie opisana jest modelowa polityka RBC dla tych przedsiębiorstw, obejmująca z szerokiej perspektywy różne aspekty funkcjonowania firm: przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych, bezpieczeństwo żywności, ochrona środowiska i zasobów naturalnych, dobrostan zwierząt hodowlanych, upowszechnianie technologii i innowacji, aż po praworządność.


Aby podkreślić znaczenie tego dokumentu, warto zauważyć, że dosłownie wszystkie międzynarodowe sieci handlowe, funkcjonujące w Europie, zapewniają o systematycznym wdrażaniu zasad RBC w swojej działalności biznesowej.


Najważniejsze standardy RBC Ocena oddziaływaniaBędziemy w sposób ciągły oceniać rzeczywisty i potencjalny negatywny wpływ naszych działań, procesów technologicznych, produktów i usług na środowisko zewnętrzne. Będziemy podejmować właściwe decyzje, mające na celu wyeliminowanie lub ograniczenie takiego negatywnego oddziaływania.JawnośćBędziemy dokładnie i terminowo informować o możliwych do przewidzenia czynnikach ryzyka oraz o przeciwdziałaniu takim czynnikom, mogącym mieć negatywny wpływ na środowisko, lokalne społeczności, prawa socjalne i prawa człowieka, na wszystkich etapach cyklu inwestycyjnego. Będziemy także dostarczać dokładnych, weryfikowalnych i czytelnych informacji, które umożliwią konsumentom podejmowanie racjonalnych decyzji.KonsultacjePrzed podjęciem jakichkolwiek działań, mogących wpłynąć na lokalną społeczność, będziemy prowadzić z jej reprezentantami efektywne, celowe i oparte na dobrej wierze konsultacje. Takie konsultacje będziemy kontynuować przez cały czas realizacji danego projektu, aż do jego zakończenia. Celem tych konsultacji będzie uzyskanie świadomej i dobrowolnej zgody tych społeczności na nasze działania.Podział korzyściBędziemy się upewniać, że nasze działania przyczyniają się do zrównoważonego i pełnego rozwoju obszarów wiejskich, także poprzez uczciwe i proporcjonalne dzielenie się korzyściami finansowymi i niepieniężnymi, na wspólnie ustalonych zasadach i w zgodzie z umowami międzynarodowymi.Mechanizmy odwoławczeUdostępnimy autentyczne, dostępne, przewidywalne, sprawiedliwe i przejrzyste mechanizmy odwoławcze, umożliwiające zaskarżanie naszych działań. Będziemy także współpracować z pozasądowymi instytucjami odwoławczymi. Te mechanizmy mają umożliwić naprawianie ewentualnych szkód wyrządzonych naszymi działaniami.GenderBędziemy pomagać z eliminowaniu dyskryminacji kobiet, wzmacniać ich uczestnictwo w podejmowaniu decyzji i pełnieniu funkcji kierowniczych, zapewniać im możliwość rozwoju zawodowego i ułatwiać im równy dostęp do zasobów naturalnych, surowców, środków produkcji, usług doradczych i finansowych, szkoleń, rynków i informacji.

Jeśli ten artykuł był interesujący zapisz się na codzienny, darmowy newsletter portalu wiadomoscihandlowe.pl. Bądź na bieżąco! Wystarczy kliknąć ten link i wpisać swój adres e-mail!

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.