27.11.2018/17:03

Po raz pierwszy od początku 2015 r. wzrosła stopa bezrobocia

Według badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), rośnie liczba osób aktywnych zawodowo. Rośnie też liczba zatrudnionych. Jednocześnie po raz pierwszy od I kw. 2015 r. nieznacznie wzrosła stopa bezrobocia według metody BAEL.

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w III kwartale 2018 roku 56,8 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik aktywności zawodowej wzrósł o 0,3 p. proc, natomiast w odniesieniu do III kwartału 2017 roku utrzymał się na podobnym poziomie. Liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17279 tys. osób, z tego 16617 tys. to pracujący i 662 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo liczyła 13139 tys.

Osoby pracujące stanowiły w III kwartale 2018 roku 54,6 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do ub. kwartału, jak i w skali roku wskaźnik zatrudnienia wzrósł odpowiednio o 0,2 p. proc. i o 0,6 p. proc. W III kwartale 2018 roku populacja pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16617 tys. i zwiększyła się zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału, jak i w odniesieniu do sytuacji sprzed roku – odpowiednio o 0,3 proc. i 0,6 proc.

Osoby bezrobotne stanowiły w III kwartale 2018 roku 3,8 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. Stopa bezrobocia zwiększyła się o 0,2 p. proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast w odniesieniu do III kwartału 2017 roku zmniejszyła się o 0,9 p. proc.

W III kwartale 2018 roku zbiorowość bezrobotnych liczyła 662 tys. i zwiększyła się w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku.

„Zaobserwowany w okresie kwartału wzrost liczby bezrobotnych dotyczył zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania wzrost tej populacji wystąpił w większym stopniu wśród mieszkańców wsi niż miast. Spadek zaobserwowany w okresie roku w większym stopniu dotyczył kobiet niż mężczyzn oraz mieszkańców miast niż wsi” – czytamy w komunikacie GUS.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy w końcu września 2018 r. stanowiły 5,7 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się zarówno w porównaniu z czerwcem 2018 r., jak i w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku odpowiednio o 0,1 p.proc. i o 1,1 p.proc.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu września 2018 r. 947,4 tys. osób (w tym 540,5 tys. kobiet) i była niższa od notowanej w końcu II kwartału 2018 r. o ponad 20,5 tys. osób (tj. o 2,1 proc.) oraz niższa o 169,7 tys. osób (tj. o 15,2 proc.) w porównaniu z wrześniem 2017 roku.

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • Jura 28.11.2018

    UA...

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.