31.08.2016/20:39

Podatek handlowy od 1 września 2016 r.

Z dniem 1 września 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzająca do polskiego systemu prawnego podatek mający obciążać sprzedawców detalicznych. Ustawa przewiduje, iż podatek będzie miał charakter progresywny przy zastosowaniu dwóch stawek opodatkowania.

Istota podatku od sprzedaży detalicznej

Zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, sprzedawcy detaliczni mają zostać opodatkowani z tytułu osiąganego przychodu ze sprzedaży detalicznej,  tj. z tytułu odpłatnego zbywania towarów na rzecz konsumentów, w przypadku, gdy umowa zawierana jest w lokalu przedsiębiorstwa bądź poza lokalem przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy  o prawach konsumenta), tym samym opodatkowaniu nie powinien podlegać handel elektroniczny (e-commerce).

Ustawa przewiduje również opodatkowanie przychodu z tytułu świadczenia usług towarzyszących zbywaniu towarów, w przypadku gdy nie są odrębnie zaewidencjonowane.

Opodatkowana ma zostać nadwyżka ww. przychodów ponad kwotę 17 mln zł liczona, co do zasady, na podstawie obrotu zaewidencjonowanego za dany miesiąc na kasach rejestrujących. Kwota przychodu do opodatkowania nie obejmuje podatku od towarów i usług.

Stawka podatku handlowego

Sprzedawcy detaliczni będą zobowiązani składać deklaracje, obliczać i wpłacać podatek za miesięczne okresy rozliczeniowe.

Niemniej, obowiązkiem składania deklaracji nie są objęci podatnicy, których przychody w danym miesiącu nie przekroczą kwoty wolnej od podatku tj. 17 mln zł.

Ustawa wprowadza dwie stawki podatkowe: 0,8% podstawy opodatkowania za dany miesiąc, w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł oraz 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł., w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.

Ograniczenia przedmiotowe

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej zawiera pewne wyłączenia, m.in. w odniesieniu do:

- energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, ciepła dostarczanych konsumentom przez przedsiębiorstwa sieciowe,
- niektórych paliw przeznaczonych do celów opałowych,
- leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, refundowanych w całości lub w części.

Termin wejścia w życie

Ustawa wchodzi w życie 1 września 2016 r., pierwsze deklaracje podatnicy będą zobowiązani złożyć do 25 października 2016 r. za wrzesień 2016 r.

źródło: PWC

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.