19.01.2021/12:48

Podatek od sprzedaży detalicznej – rozporządzenie z nowym wzorem deklaracji czeka na podpis ministra finansów

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej. Dokument został skierowany do podpisu ministra 17 grudnia 2020 r. Rząd liczy na ok. 1,5 mld zł wpływów do budżetu z tego podatku w 2021 roku. Według szacunków ministerstwa finansów, nową daninę będzie odprowadzać łącznie ok. 200 przedsiębiorców.

Rozporządzenie określi aktualny wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1. W myśl zapisów dokumentu, jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru tej deklaracji podatkowej.

„Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wprowadzono zmianę w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. W konsekwencji nastąpiła rozbieżność pomiędzy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej a treścią deklaracji PSD-1” – czytamy w uzasadnieniu rozpoządzenia.

Według ministerstwa celem wprowadzenia rozporządzenia określającego nowy wzór deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej (PSD-1) było dokonanie zmian zmian w opisie do poz. 10 i 11 w deklaracji PSD-1. Wyrazy „obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy” zostaną zastąpione wyrazami „sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu”. Dodatkowo w opisie do poz. 11 dodany zostanie art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Poza tym wprowadzono zmiany redakcyjne lub wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów.

Przypomnijmy, że podatek od sprzedaży detalicznej został pierwotnie wprowadzony ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. Według ówczesnych założeń, miał wejść w życie od września 2016 r., jednak Komisja Europejska uznała, że narusza on prawo unijne i wszczęła w tej sprawie postępowanie. Podatek został zawieszony. Wiosną 2019 r. decyzja Komisji została unieważniona przez Trybunał Sprawiedliwości UE, jednak od tej decyzji Komisja się odwołała i drugi planowany termin wprowadzenia nowej daniny – 1 stycznia 2020 r. – także został przesunięty. W grudniu 2019 r. jego zawieszenie zostało przedłużone – początkowo do 1 lipca 2020 r., ale ze względu na pandemię COVID-19 wyznaczono kolejny termin, 1 stycznia 2021 r.

Obecnie, zgodnie z polskimi przepisami, jest to termin obowiązujący, mimo faktu, że ostateczny wyrok TSUE w sprawie zgodności nowego podatku z prawem unijnym jeszcze nie zapadł. Ministerstwo ma nadzieję, że wyrok zapadnie wkrótce i – opierając się na komunikacie rzecznika TSUE – wyraża przekonanie, że będzie on pozytywny dla polskiego rządu.

Podatek mają płacić detaliści, którzy w danym miesiącu osiągnęli przychód ze sprzedaży detalicznej powyżej 17 mln zł. Od przychodu od 17 do 170 mln zł stawka podatku wyniesie 0,8 proc. Od przychodu przekraczającego 170 mln zł w danym miesiącu podatek wyniesie 1,4 proc.

Rząd liczy na ok. 1,5 mld zł wpływów do budżetu z tego podatku w 2021 roku. Według szacunków ministerstwa finansów, nową daninę będzie odprowadzać łącznie ok. 200 przedsiębiorców.

Minister Tadeusz Kościński przekonywał na początku grudnia ub.r., że podatek od sprzedaży detalicznej „troszeczkę” wyrówna szanse polskich sklepów konkurujących z wielkimi sieciami handlowymi, przede wszystkim z dyskontami. Jego zdaniem, danina pomoże uchronić konkurencję na rynku, a nic nie stracą na niej konsumenci, ponieważ zadziała mechanizm rynkowy, który powstrzyma wielkie sieci przed podniesieniem cen na półkach.

Dodaj komentarz

1 komentarz

  • Dostawca 20.01.2021

    Sieci powinny podnieś ceny wszystkich produktów. Nie ma inne drogi aby te wszystkie obciążenia fiskalne zostały pokryte przez producentów, dystrybutorów i sprzedawców. Klienci musza za to zapłacić. Suweren wybrał suweren musi zapłacić , taka jest logika demokracji. Niestety wszyscy jako konsumenci odczuwamy wyższe ceny zatem kolejna podwyżka, chyba już nikogo nie zdziwi.

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.
zobacz także