27.11.2016/00:55

Poprawiają się nastroje polskich konsumentów

Według danych GUS, w listopadzie 2016 r., bieżące i przyszłe nastroje konsumenckie poprawiły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący   wskaźnik   ufności   konsumenckiej   (BWUK),   syntetycznie   opisujący   obecne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 1,3 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował na poziomie -2,4.

Dla większości składowych wskaźnika odnotowano wartości wyższe niż w październiku. Oceny obecnej  i  przyszłej  sytuacji  finansowej  gospodarstwa  domowego  wzrosły  odpowiednio  o  3,1 i 2,4 p. proc., natomiast dotyczące obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej odpowiednio o 1,0 i 1,4  p. proc.  Jedyna  składowa,  dla  której  odnotowano  wartość  niższą  niż  przed  miesiącem, dotyczyła obecnego dokonywania ważnych zakupów (spadek o 1,4 p. proc.). W porównaniu do listopada 2015 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 1,5 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane   w   najbliższych   miesiącach   tendencje   konsumpcji   indywidualnej   był   wyższy o 4,9 p. proc. w stosunku do października i ukształtował się na poziomie -5,4.

Wszystkie składowe WWUK uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największy wzrost wystąpił   dla   przewidywań   dotyczących   przyszłego   poziomu   bezrobocia   oraz   możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrost odpowiednio o 10,6 i 5,0 p. proc.). Oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i gospodarczej kraju wzrosły odpowiednio o 2,4 i 1,4 p. proc. W listopadzie br. WWUK osiągnął wartość o 2,9 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2015 r.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie  wspólne  Głównego Urzędu  Statystycznego oraz  Narodowego Banku  Polskiego. W  listopadzie 2016 r. przeprowadzono 1410 wywiadów w okresie 07 – 17. 11. 2016 r. (w tym 72 metodą CATI).

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, trendów poziomu bezrobocia (ze znakiem przeciwnym) i oszczędzania pieniędzy w najbliższych 12 miesiącach.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.