12.07.2017/23:44

Przewaga kontraktowa. Nieostre pojęcia w nowej ustawie oznaczają dla firm spożywczych wiele problemów

Odpowiadając na zgłaszane przez środowisko postulaty przedstawienia szerszych wyjaśnień, prezes UOKiK wskazuje jedynie, że każda sprawa będzie oceniania indywidualnie, w oparciu o właściwe dla niej okoliczności faktyczne.  Jaka praktyka? Ustawa zawiera otwarty i bardzo ogólny katalog przykładowych praktyk stanowiących nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej.

Należą do nich:- nieuzasadnione rozwiązanie umowy lub zagrożenie jej rozwiązaniem  (np. narzucenie nowych warunków realizacji dostaw pod groźbą rozwiązania umowy);- przyznanie wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy;- uzależnienie zawarcia lub kontynuowania umowy od innych świadczeń niemających związku z umową (np. opłata za przyjęcie towaru do sprzedaży, opłata za przekazywanie informacji o realizowanej sprzedaży, opłata z tytułu otwarcia nowej placówki nabywcy, opłata za koszty utylizacji produktów);- nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności (np. kwestionowanie wystawionej faktury z powodu błędów, które faktycznie nie występują) ;

Wobec wspomnianego wyżej braku szerszych wyjaśnień ze strony prezesa UOKiK, co do działań, które stanowić będą nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej, należy odwołać się do doświadczeń innych państw członkowskich UE, w których wprowadzono podobne przepisy, jak również do stanowiska wyrażonego przez Komisję Europejską.

Do najważniejszych przykładów takich praktyk można zaliczyć:- zmiany umowy z mocą wsteczną;- nieuczciwe przenoszenie ryzyka handlowego (np. obciążenie dostawcy pełną odpowiedzialnością za skradzione towary);- obligowanie do zakupu towarów lub usług od osoby trzeciej,  bez obiektywnego uzasadnienia;- odmowa podania nazwy i adresu producenta na etykiecie produktu sprzedawanego pod marką własną;- przeniesienie na dostawcę sankcji nałożonych przez organ nadzoru,  bez udowodnionej winy dostawcy;- ustalanie nieuczciwych i nieuzasadnionych kar za naruszenie postanowień umownych;- wyłączenie stosowania odsetek karnych za opóźnione płatności  lub wyłączenie odzyskiwania kosztów windykacyjnych;- wymaganie najniższej ceny;- wymaganie rekompensaty kosztów otwarcia nowych sklepów;- wymaganie rekompensaty kosztów związanych z rozpatrywaniem skarg konsumentów, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzasadnione reklamacje konsumentów wynikają z okoliczności, za które dostawca jest odpowiedzialny;- zwracanie niesprzedanych produktów spożywczych, z wyjątkiem towarów o słabej jakości i nowych towarów nieznanych dotychczas konsumentom;
Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.